Repetisjonskurs thermitsveising

Kursbeskrivelse 

Kursnavn

Repetisjonskurs i thermit skinnesveising og helsveising av spor

Målgruppe

Resertifisering av sveisere 

Inntakskrav

Gjennomført grunnkurs i aluminiotermisk sveising 

Kursinnhold/ gjennomføring

3 dager

Arbeidsmetoder

 • Klasseromsbasert presentasjon, spørsmål og diskusjon
 • Teoretiske prøver
 • Praktisk sveiseprøve

Instruktør

Godkjent instruktør ved Norsk jernbaneskole 

Eier av læreplan/ kursbeskrivelse

Jernbaneverkets Teknologistab

Mål for opplæringen

Hovedmål for opplæringen:

Kursdeltaker skal bli resertifisert som thermitsveiser og til å utføre helsveising av spor 

Delmål:

Kursdeltaker skal:

 1. Kunne gjøre rede for regler, arbeidsanvisninger og prosedyrer som gjelder ved skjøtsveising av skinner
 2. Kunne gjøre rede for regler og prosedyrer som gjelder ved nøytralisering og helsveising av spor
 3. Kunne vurdere og velge riktig utstyr, porsjoner og former for skjøtsveising av skinner
 4. Kunne utføre skjøtsveising av skinner på korrekt måte, og utføre kontroll av arbeidet
 5. Kunne bruke riktig verneutstyr ifm. med sveising.

Sluttvurdering og dokumentasjon

 • Teoretisk og praktisk sveiseprøve
 • Eksaminering utført av 3.parts sertifiseringsorgan
 • Jernbaneverkets Teknologistab utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av sertifiseringsorgan

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Deltakerne kan få utstedt sveisebevis som thermitsveiser og helsveising av spor
 • Kompetansen er gyldig i 3 år forutsatt at kravene i Teknisk regelverk er oppfylt.

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding 

 

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole:

 • Koordinator: Ann-Helen Høiland, hoiann@jbv.no, tlf 22 45 70 62, mobil 909 22 824
 • Opplæringsleder banefag: Hallgeir Søndre, has@jbv.no, mobil 419 35 489 
 • Fagsjef: Odd Magne Olsen, olsodd@jbv.no, tlf 22 45 76 76, mobil 916 57 676