Repetisjonskurs Påleggsveising

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Repetisjonskurs i påleggs-sveising (reparasjons-sveising) 

Målgruppe

Resertifisering av påleggs-sveisere 

Inntakskrav

Gjennomført grunnkurs i påleggs-sveising 

Kursinnhold/ gjennomføring

35 timer. (5 dager)

Arbeidsmetoder

 • Klasseromsbasert presentasjon, spørsmål og diskusjon
 • Teoretiske prøver
 • Praktisk sveiseprøve

Instruktør

Godkjent instruktør ved Norsk jernbaneskole 

Eier av læreplan/ kursbeskrivelse

Jernbaneverkets Teknologistab

Mål for opplæringen

Hovedmål for opplæringen: 

Kursdeltaker skal bli resertifisert som påleggs-sveiser etter fullført kurs 
 

Delmål:

Kursdeltaker skal: 

 1. Kunne velge riktig arbeidsmetode og utstyr og følge en sveiseprosedyre.
 2. Kunne slipe og etterkontrollere ferdig sveis.
 3. Kunne gjøre rede for hvilke temperaturgrenser som gjelder for påleggs-sveising.
 4. Ha teoretiske kunnskaper om skinnestål.
 5. Kunne gjøre rede for hvilke vurderingskriteringer som gjelder for de forskjellige skadetyper ved bruk av ”Feilkatalog for skinnekryss”,
 6. Kunne utføre geometrikontroll (med maler) og sprekksøking.
 7. Kunne bruke riktig verneutstyr i forbindelse med sveising. 

Sluttvurdering og dokumentasjon

 • Teoretisk og praktisk sveiseprøve
 • Eksaminering utført av 3.parts sertifiseringsorgan
 • Jernbaneverkets Teknologistab utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av sertifiseringsorgan

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Deltakerne kan få utstedt sveisebevis som påleggs-sveiser
 • Kompetansen er gyldig i 3 år forutsatt at kravene i Teknisk regelverk er oppfylt.
 

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding 


For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole:

 • Koordinator: Ann-Helen Høiland, hoiann@jbv.no, tlf 22 45 70 62, mobil 909 22 824
 • Opplæringsleder banefag: Hallgeir Søndre, has@jbv.no, mobil 419 35 489 
 • Fagsjef: Odd Magne Olsen, olsodd@jbv.no, tlf 22 45 76 76, mobil 916 57 676