Kontrollprøve Hovedsikkerhetsvakt/ Signalgiver/ Fører

ANGÅENDE KONTROLLPRØVEDAGER I NOVEMBER: Det er ventet til dels store endringer i “Trafikkregler for jernbaneverkets nett” (TJN) med gyldighetstid fra 12.12.12. Det vil sannsynligvis bli egen opplæring på de nye reglene.

Det er fremdeles mulig å meldes seg opp til kontrollprøve i mai 2012. Se påmeldingslink nederst på siden.

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Kontrollprøve – Hovedsikkerhetsvakt/ Signalgiver/ Fører 

Målgruppe

Oppdatering for funksjonene Hovedsikkerhetsvakt, Hovedsikkerhetsvakt/Signalgiver, Fører/Hovedsikkerhetsvakt, Fører  

Inntakskrav

 • Gyldig godkjennelse innenfor gjeldende funksjon
 • Deltakerne kan bli avkrevd dokumentasjon på gyldig kompetanse ved oppmøte 

Kursinnhold/ gjennomføring

Varighet for kontrollprøvedag er 2,5 timer. Tid for gjennomføring av selve kontrollprøven har forskjellig varighet avhengig av type kontrollprøve:

 • Hovedsikkerhetsvakt – 1 time
 • Hovedsikkerhetsvakt/Signalgiver 1 time og 15 minutter
 • Fører/Hovedsikkerhetsvakt – 1 time og 30 minutter
 • Fører – 1 time og 15 minutter

Arbeidsmetoder

 • Kontrollprøvene gjennomføres elektronisk ved bruk av PC
 • Der det ikke er tilgang på PC gjennomføres kontrollprøven på papir
 • Dersom noen har behov for gjennomføring av kontrollprøve på papir, må dette meldes inn til Norsk Jernbaneskole ved påmelding

Instruktør

Godkjent instruktør ved Norsk Jernbaneskole 

Mål for opplæringen

Resertifisering av godkjennelse innenfor gjeldende funksjon 

Sluttvurdering og dokumentasjon

 • Skriftlig kontrollprøve
 • 70 % må være korrekt for å få bestått prøve
 • Kursbevis utstedes ved bestått kontrollprøve

Kompetanse etter gjennomført kurs

Godkjenning for gjeldende funksjon ved bestått prøve

Ved påmelding vennligst benytt linken: Kurspåmelding

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole:

 • Koordinator: Ann-Helen Høiland, hoiann@jbv.no, tlf 22 45 70 62, mobil 909 22 824
 • Fagsjef: Odd Magne Olsen, olsodd@jbv.no, tlf 22 45 76 76, mobil 916 57 676