Informsjonsdag Hovedsikkerhetsvakt/ Signalgiver/ Fører

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Informasjonsdag for Hovedsikkerhetsvakt/ Signalgiver/ Fører      

Målgruppe

Informasjonsdag i trafikksikkerhet er rettet mot Hovedsikkerhetsvakt, Signalgiver, Fører og andre som har gjennomført grunnopplæring i trafikksikkerhet, eller skal fornye sin sikkerhetsfunksjon gjennom en kontrollprøve 

Inntakskrav

Ingen inntakskrav

Kursinnhold/ gjennomføring

Informasjonsdagen har en varighet på 6 timer

Arbeidsmetoder

Forelesning med generell informasjon, oppdatering, endringer og nyheter om trafikksikkerhet.

Instruktør

Godkjent instruktør ved Norsk Jernbaneskole

Eier av læreplan/ kursbeskrivelse

Under arbeid for godkjenning

Mål for opplæringen

Forberedelse til kontrollprøve gjennom generell informasjon, oppdatering, endringer og nyheter om trafikksikkerhet

Sluttvurdering og dokumentasjon

Kurset er et rent informasjonskurs, det avlegges ingen prøve

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kurset er et rent informasjonskurs, og er ikke obligatorisk for å gå opp til kontrollprøve.

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding


For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole:

    • Koordinator: Ann-Helen Høiland, hoiann@jbv.no, tlf 22 45 70 62, mobil 909 22 824
    • Fagsjef: Odd Magne Olsen, olsodd@jbv.no, tlf 22 45 76 76, mobil 916 57 676