Grunnkurs Påleggssveising

Kursbeskrivelse 

Kursnavn

Grunnkurs påleggs-sveis (reparasjonsveising) 

Målgruppe

Fagarbeider innenfor banefag med eller uten fagbrev. 

Inntakskrav

 • Hjelpemann på sveiselag i en (1) sesong, alternativt kapp og slipekurs i Sverige (3 uker). Det er et absolutt krav at deltager må kunne utføre kapping (både med gass og skinnekutter) og sliping av skinner før grunnkurset
 • For fagarbeidere uten fagbrev kreves 2 dagers kurs i Grunnleggende sveiseteori for spor
 • Gjennomført varme arbeider kurs

Kursinnhold/ gjennomføring

3 uker

Arbeidsmetoder

 • Klasseromsundervisning
 • Praktiske øvinger
 • Eksamen 

Instruktør

Godkjente instruktører ved Norsk Jernbaneskole 

Eier av læreplan/ kursbeskrivelse

Jernbaneverkets Teknologistab

Mål for opplæringen

Hovedmål for opplæringen:

Kursdeltaker skal kunne påleggs-sveise etter fullført kurs. Kurset gir en helhetlig grunn opplæring i pålegg/reparasjons sveising av skinner med tilhørende praktiske øvelser og sertifisering med dekket elektrode(111) og selvbeskyttende rørtråd(114). 


Delmål
:

Kursdeltaker skal:

 1. Kunne velge riktig arbeidsmetode og utstyr og følge en sveiseprosedyre.
 2. Kunne slipe og etterkontrollere ferdig sveis.
 3. Kunne gjøre rede for hvilke temperaturgrenser som gjelder for påleggs-sveising.
 4. Ha teoretiske kunnskaper om skinnestål.
 5. Kunne gjøre rede for hvilke vurderingskriteringer som gjelder for de forskjellige skadetyper ved bruk av ”Feilkatalog for skinnekryss”,
 6. Kunne utføre geometrikontroll (med maler) og sprekksøking.
 7. Kunne bruke riktig verneutstyr i forbindelse med sveising.

Sluttvurdering og dokumentasjon

 • Teoretisk og praktisk sveiseprøve
 • Eksaminering utført av 3.parts sertifiseringsorgan.
 • Jernbaneverkets Teknologistab utsteder sveisebevis på bakgrunn av sertifikat utstedt av sertifiseringsorgan

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Deltakerne kan etter minimum ett år og 20 sveis få utstedt sveisebevis som påleggs-sveiser. Kravene til praksis (20 sveis) kan også utføres før kurset under oppsyn av godkjent sveiser.
 • Kompetansen er gyldig i 3 år forutsatt at kravene i Teknisk regelverk er oppfylt.

 

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding 


For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole:

 • Koordinator: Ann-Helen Høiland, hoiann@jbv.no, tlf 22 45 70 62, mobil 909 22 824
 • Opplæringsleder banefag: Hallgeir Søndre, has@jbv.no, mobil 419 35 489 
 • Fagsjef: Odd Magne Olsen, olsodd@jbv.no, tlf 22 45 76 76, mobil 916 57 676