Ferdsel langs spor

Kurset Ferdsel langs spor er permanent avviklet.

Nytt kurs som erstatter Ferdsel langs spor er under utarbeidelse. Frem til kurset er ferdig utviklet, må man ha med Hovedsikkerhetsvakt ved behov for ferdsel langs Jernbaneverkets spor. Se også kurset Sikkert arbeid i og ved spor for entreprenører.


For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole:

  • Koordinator: Ann-Helen Høiland, hoiann@jbv.no, tlf 22 45 7062, mobil 909 22 824
  • Fagsjef: Odd Magne Olsen, olsodd@jbv.no, tlf 22 45 76 76, mobil 916 57 676