Veileder- og instruktørkurs

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Veileder- og instruktørkurs

Målgruppe

Personer som har veileder-/instruktøransvar overfor banemontør-, energimontør- eller signalmontørlærlinger.

Inntakskrav

Det forutsettes at søkere har god fagkompetanse og oppgaver knyttet til instruksjon og veiledning i egen virksomhet.

Kursinnhold/ gjennomføring

Kurset har en varighet på 4 dager

Arbeidsmetoder

 • Presentasjoner og dialog.
 • Praktiske undervisnings- og veiledningsoppgaver
 • Gruppearbeid

Instruktør

Instruktør/kursholder godkjent av Norsk Jernbaneskole

Mål for opplæringen

Hovedmål:

 • Bli en bedre veileder og/eller instruktør


Delmål:

 • Kjenne til de krav og forventninger som stilles til en instruktør eller veileder
 • Kjenne til noen viktige pedagogiske grunnprinsipper
 • Bli kjent med veilederrollen
 • Få erfaring med rollen som instruktør og veileder for mindre grupper gjennom praktiske øvelser (presentasjoner – tilbakemeldinger)
 • Kjenne til læreplanen for det aktuelle lærefaget/utdanningen
 • Kunne veilede i bruk av loggbok/opplæringsbok for oppfølging i den praktiske delen av opplæringen
 • Få impulser og erfaringer fra de andre deltakerne

Sluttvurdering og dokumentasjon

 • Egenvurdering.
 • Muntlige tilbakemeldinger/vurderinger fra medelever og instruktør
 • Det utstedes kursbevis for gjennomført opplæring

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kompetanse som instruktør/veileder for lærlinger innen aktuelt fagområde

Agresso

24104

Internkode

139102

Kurset starter klokken 09:00 første dag. Det er fortløpende og bindende påmelding.

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding 

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: