Innføring i jernbaneteknikk

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Innføring i Jernbaneteknikk

Målgruppe

Kurset er et tilbud til deg - enten du er nyansatt eller vel etablert - med teknisk og/eller administrativ bakgrunn, og som søker kunnskap og forståelse om:

 • Jernbaneterminologi
 • Kompleksiteten i jernbanedrift
 • Basale fagområde innen jernbaneutvikling
 • Oppdatere egne kunnskaper

Inntakskrav

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Kursinnhold/ gjennomføring

Tidspunkter
Kursets varighet: 3 dager  

Kurssted

 • Dag 1: Jernbaneverket, Byporten, Biskop Gunnerusgt. 6, Oslo, ankomst Jernbaneverket via resepsjonen i 4.etg. for registrering
 • Dag 2:  Samme kurssted som dag 1: Jernbaneverket, Byporten. Etter kl. 14:00 – Stasjonsområdet i Asker.
 • Dag 3: Norsk Jernbaneskole, Østre Akervei 256 (Jernkroken) 0976 OSLO. Etter kl. 10:40 – Sportrassè og Driftsentralen i Drammen.

Verneutstyr
Ta med personlig godkjent verneutstyr for bruk i Jernbaneverkets anlegg . (Gjelder kursdag 3)

Følgende vernetøy er obligatorisk og du må selv medbringe:
- Vernesko
- Jakke/Vest
- Bukse
- Hjelm (befaring dag 2)


Dersom du har en stilling hvor vernetøy ikke er påkrevet, vil du få mulighet til å låne jakke/vest, bukse og hjelm. NB: Vernesko MÅ du medbringe selv. Uten godkjent vernetøy vil du ikke få delta på  befaringsdelen i kurset.


Vær og vind
Husk at noe av undervisningen vil foregå utendørs! Kle dere etter vær og vind

Arbeidsmetoder

Kurset består av forelesninger, befaring ut i sporet, besøk på driftssentral og omformerstasjon

Instruktør

Det er ulike instruktører for hvert enkelt fagtema

Mål for opplæringen

Kurset skal gi en innføring i de ulike fagområdene som er grunnleggende for utvikling, drift og vedlikehold av jernbanevirksomheten. I tillegg vektlegges Jernbaneverkets styringssystem som sikrer transport av personer og gods. 


Fagområder
:

 • JBV Sikkerhetsfilosofi og -styring
 • Markedstrategi / Kapasitetutnyttelse / Ruteplaner
 • Stasjonsutvikling
 • Radio - Tele
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Sporgeometri
 • Vedlikehold infrastruktur - Målevogn
 • Lavspent
 • Kontaktledningsanlegg
 • EL-kraft Omformere / Drift, sikring av KL-anlegg
 • Omformerstasjon
 • Signal- og Sikringsystemer
 • Spor / installasjoner
 • Driftsentral

Sluttvurdering og dokumentasjon

 • Ingen avsluttende prøve. Kurset er et informasjonskurs.
 • Kursbevis utstedes

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kurset tar ikke sikte på opplæring i ulike fagelementer. All kursinformasjon er derfor refererende, men kan benyttes som basis for senere utdanning i jernbanefaglig retning.

Agresso

55105

Internkode

139101


Kurset starter alle datoer fra klokken 08:10 til kurs slutt, ca 15:45. Det er fortløpende og bindende påmelding.

Vennligst benytt følgende link for påmelding: Kurspåmelding

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole:

 • Koordinator: Ann-Helen Høiland, hoiann@jbv.no, tlf 22 45 70 62, mobil 909 22 824
 • Avdelingsleder: Kjersti Timberlid, timkje@jbv.no, mobil 988 44 180