Mekanisk kompetansekurs

Vi tilbyr Mekanisk kompetansekurs i januar 2011 i Norsk Jernbaneskoles lokaler på Grorud i Oslo.

Kurskode:
53473 

Kursansvarlig:
Norsk jernbaneskole

Forkunnskaper:
Grunnskoleeksamen, eller 2 års erfaring som medarbeider på signalavdeling (ansatt i tjenestegruppe 42 i jernbaneverket, eller tilsvarende for eksterne),eller 1 års erfaring med arbeid på baneavdeling /KL-avdeling. I tillegg, minimum et års erfaring på signalavdeling. 

Målgruppe:
Personell som ønsker å søke godkjenning som sporvekselkontrollør, men mangler mekanisk kompetanse i signalfaget. 

Mål:
Gi mekanisk kompetanse i signalfaget. Dette som ett av flere krav som fører fram til godkjenning som sporvekselkontrollør. 

Instruktør:
Oddvin Karlsen, Trond Torgersen og Kjetil Lerkendal 

Varighet:
Kurset har en varighet på ca fire uker og gjennomføres i ukene 2, 3, 5og 6. 

Vurdering:
Fire timers skriftlig avsluttende eksamen og avsluttende fagprøve.  

Påmeldingsfrist 3.1.2011

Antall deltakere:
8 personer pr kurs 

Kursavgift:
Kr 60 000,- forutsatt 8 deltakere 

Kursinnhold:

·         Fellesbestemmelser

·         Plan og kabelalan

·         Elektroteknikk

·         Driv og sperremaskiner

·         Veisignalanlegg

·         Kontrollås

 For påmelding til kurset, benytt linken: Påmelding  

For spørsmål ta kontakt med Kjetil Lerkendal, Norsk jernbaneskole,tlf 916 71 095,
e-post lekj@jbv.no