Leder for El-sikkerhet (LFS), kurskode 2431

Kurs i Leder for el. sikkerhet, teoretisk del, tilbys i uke 8, 21/2- 25/2-2011. Kurset går over 5 dager, totalt 40 timer i skolens lokaler på Grorud i Oslo.

Kursbeskrivelse:

Kurs nummer:
2431

Målgruppe:
Firmaer og foretak som har behov for godkjennelse i funksjonen leder for el. sikkerhet.

Mål:

Etter avsluttet og bestått kurs vil kursdeltaker få godkjennelse som 2. person ved frakobling. 

Forkunnskaper:

Deltakerne må kunne dokumentere gjennomført og bestått teoretisk del av kurset for hovedsikkerhetsvakt. I tillegg må deltagere kunne dokumentere førstehjelpskurs for inneværende år hvor det er vektlagt skade forårsaket av elektrisk strøm.

Kurset vil gi:
Kunnskap om ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg med veiledning”, FSE. Kunnskap om aktuelle elektriske anlegg. Kunnskap om, og opplæring i anvende av relevante koblingsskjema.

Vurdering:
Godkjennelse som Leder for el. sikkerhet oppnås etter bestått prøve i teoridel, gjennomført praksisdel i henhold til opplæringsbok og bestått avsluttende teoretisk og praktisk prøve(fagprøve).

Instruktør:
Trond Borden

Pris:
Pris per deltaker for teoretisk del er kroner 10 000.-, forutsatt minimum 10 deltakere. Det serveres lunsj.

Det enkelte firma/foretak har selv ansvar for tilrettelegging av den praktiske opplæringen slik at denne tilfredsstiller innholdet i opplæringsboken. Veileder må være godkjent av driftsleder i aktuelt arbeidsområde.

Veileder må være KL- montør og godkjent Leder for el. sikkerhet, og vedkommende skal godkjennes av Norsk jernbaneskole.

Følgende dokumentasjon må framlegges til driftsleder av høyspenningsanlegg for aktuelt arbeidsområde:
Firma/foretaket må framlegge firmadokumentasjon, kontaktperson og opplysning om hvilken stilling kursdeltaker innehar.
For den enkelte deltaker må det også framlegges dokumentasjon på gjennomført teoretisk del av hovedsikkerhetsvakt og førstehjelpskurs hvor skader forårsaket av elektrisk strøm er vektlagt.

Vennligst benytt følgende link for påmelding:
Kurspåmelding

Mvh

Per Nygaard
Norsk jernbaneskole
fagansvarlig elkraft
Telefon 916 57 626
E-post: nygper@jbv.no