KL-kompetanse for energimontører

Kurset er beregnet på energimontører (gruppe A-montører) som har behov for tilleggskompetanse i bygging og vedlikehold av kontaktledningsanlegg. Det kreves at man har tre måneders praksis ute i kontaktledningsanlegg før kursstart.

Etter gjennomført kurs og bestått eksamen har du kompetanse til å arbeide selvstendig i Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.

Kurspris: kr 40 000,-. Kurslengde: 5 uker á 3 moduler, med oppstart 2. mai 2011.

For påmelding til kurset, eller om du har spørsmål eller har behov for ytterligere informasjon, kontakt Per Nygård ved Norsk Jernbaneskole på e-post: per.nygaard@jbv.no eller på tlf.: 91657626.