FSE-R2

Kurs i Forskrifter om sikkerhet ved drift av elektriske anlegg (FSE). FSE-R2 inkluderer snørydding.

Kursene i Forskrifter om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) tilbys fra og med : 21/10 -  2/12-2010. Målgruppen for kurset er personer som skal rydde snø med traktorer, hjullastere og større maskiner for Jernbaneverket, samt 2. person ved bruk av løfteredskap og forbikoblingslisse.

På kurset gjennomgås relevante forskrifter i FSE for å ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær anlegg, samt drift av elektriske anlegg. Kurset inneholder snørydding. I Region Øst og i region Nord inkluderer kurset også et førstehjelpskurs.

Kursavgiften inkluderer en enkel lunsj. For å melde seg på vennligs benytt følgende link: 
Påmelding

For spørsmål, vennligst ta kontakt med:
Per Nygaard
Norsk jernbaneskole
Telefon: 916 57 626
E-post: nygper@jbv.no