Kontrollprøvedager

Kontrollprøvedager våren 2011

Vi gjør oppmerksom på at kontrollprøvene gjennomføres elektronisk og gjøres på PC. Hvis kontrollprøvene må gjøres på papir må det meldes fra til oss i forkant.

Ved påmelding til kontrollprøve må korrekt e-postadresse oppgis. videre må det opplyses om hvilken funksjon du er godkjent i, for eksempel Hovedsikkerhetsvakt, Hovedsikkerhetsvakt/Signalgiver, Fører/Hovedsikkerhetsvakt, Fører. Dokumentasjon på godkjent sikkerhetstjeneste må kunne fremvises på oppfordring.

Påmelding

Pris: per prøve: kr 1 000,-. For påmelding vennligst benytt linken:

Ved spørsmål, vennligst kontakt Odd-Magne Olsen, e-post: olsodd@jbv.no eller på telefon 916 57 676