Grunnkurs Påleggssveising, Ørje

Norsk Jernbaneskole tilbyr 3-ukers Grunnkurs Påleggssveising ved Rail Weld Nordic, Storgt. 86, Ørje. Kurset leder frem til en sertifisering på rørtråd og belagt elektrode, ved godkjent praksis fra Jernbaneverket så kan kandidater sveise på infrastrukturen etter godkjente prøver og sertifisering. Sertifikat fra FORCE Technology vil bli utstedt

FORKUNNSKAPER: 
Minimum et års erfaring som hjelpearbeider eller annen relevant bakgrunn, uten følgende forkunnskaper så vil ikke sveiseren få sertifikat før praksis vilkårene er oppfylt som nevnt under. 

KRAV TIL OPPLÆRING OG PRAKSIS: 

Personell som skal sertifiseres til å utføre skinnesveising og/eller nøytralisering av spor ved JBV skal som et minimum ha følgende opplæring og praksis i henhold til JD 531:

Sertifikat/metode:Opplæring:Praksis:
Aluminiotermisk sveising / 71min. 80 timermin. 1 år / 50 skjøtsveiser
Sluttsveising/nøytraliseringmin. 25 timermin. 1 år / 20 sluttsveis
Påleggsveising / 111 og 114min. 120 timermin. 1 år / 20 påsveisinger
Kurset gir en helhetlig grunn opplæring i pålegg/reparasjons sveising av skinner og materiallære med tilhørende praktiske øvelser og sertifisering med dekket elektrode(111) og selvbeskyttende rørtråd(114).
Følgende punkter gjennomgås:

· JBV’s regelverk

· Materiallære

· Sveiselære

· Førstehjelp/Brannøvelse

· Praktiske øvelser

· Penetrant kurs

· Kurs i bruk av ESAB Railtrac

· Leverandørinfo

· Teoriprøve

· Avsluttende sertifiseringer  

GENERELL INFORMASJON:
Kursavgift: kr 110 000. Overnatting og lunsj er inkludert i kursavgiften. Dersom man ikke ønsker overnatting, vennligst ta kontakt med Norsk Jernbaneskole v/ Kjersti Timberlid, e-post: timkje@jbv.no. Dette vil redusere kursavgiften med ca 10%.Sertifiseringer og tilhørende 3. parts kontroll er inkludert. Det inkluderer visuell kontroll og makro undersøkelse av prøveemne.
Dersom sertifiserings sveis er godkjent og kandidaten har gjennomført alle deler av opplæringen og har tilstrekkelig praksis så vil sertifikat bli utstedt av FORCE Technology.

For påmelding: Vennligst benytt følgende link: Kurspåmelding