GSM-R kurs for hovedsikkerhetsvakt

Norsk jernbaneskole tilbyr GSM-R kurs for hovedsikkerhtsvakter i oktober og november 2010.

Kurset blir gjennomført i Norsk jernbaneskoles lokaler på Grorud. Kursstart er kl. 9:00 og varer til ca. 13:00.

Kurset blir avholdt på følende datoer:

onsdag 6. oktober 2010 (påmeldingsfrist 4/10-2010)

onsdag 24. november 2010 (påmeldingsfrist 22/11-2010)

Pris per deltager er kr. 750 og inkluderer en enkel lunsj.

Vennligst benytt følgende link for påmelding: Kurspåmelding

Hensikt med kurset
Hensikten med opplæringsprogrammet er å tilby opplæring for å gjøre deltakerne i stand til å betjene aktuelt GSM-R utstyr, og kunne bruke dette i alle situasjoner i sin jobbfunksjon.

Målgrupper og inntakskrav
Målgrupper for opplæringen er hovedsikkerhetsvakter som ikke tidligere har gjennomført opplæring i bruk av GSM-R – OPH-telefon.

Gjennomføring og arbeidsmetoder
Opplæringen gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert læring og dagskurs (ca. 4 timer) med instruktør.
1. Deltakerne får tilgang til et nettbasert opplæringsprogram før kursstart og gjennomfører dettet på egenhånd. Programmet kan også brukes til repetisjonsopplæring etter kurset, og avsluttes med en test som deltakerne gjennomfører.
2. 1-dagskurset gjennomføres i grupper på 10 – 12 deltakere per instruktør. Dette kurset inneholder:
• Oversikt over kommunikasjonssystemet GSM-R
• Prosedyrer for kommunikasjon
• Praktisk betjening av aktuelt utstyr
• Praktiske øvelser med utstyret i kommunikasjonssituasjoner som er aktuelle for egen funksjon.

Læremål
Deltakerne skal kunne:
• Forklare hvilke fordeler GSM-R gir sammenlignet med tidligere analoge kommunikasjonssystemer
• forklare hvordan GSM-R systemet i hovedtrekk virker
• betjene GSM-R – OPH-telefon
• utføre prosedyrer knyttet til enkeltsamtaler og gruppesamtaler for egen funksjon
• beskrive hvilke tiltak som skal gjøres ved feil på GSM-R nettet eller GSM-R ustyret

Sluttvurdering
Deltakerne gjennomfører egenvurdering i forhold til målene om betjening av utstyr og utføring av prosedyrer på slutten av kurset.