Veileder og instruktørkurs

Norsk Jernbaneskole tilbyr 4 dagers veileder og instruktørkurs overfor lærlinger i uke 42, fra 17.10 - 20.10.2011. Kurset holdes på Norsk Jernbaneskole, Grorud. Kurspris: kr 4 000. For mer informasjon om kursets innhold og påmelding - se nedenfor.

Påmelding til veileder- og instruktørkurs følg linken

påmelding

Veileder- og instruktørkurs 

Veileder

Inntakskrav

God fagkompetanse og oppgaver knyttet til instruksjon og veiledning i egen virksomhet.

Tid til gjennomføring

4 dager

Arbeidsmetoder

  1. Presentasjoner og dialog
  2. Praktiske undervisnings- og veiledningsoppgaver
  3. Gruppearbeid

Instruktør

Faglærer ved Norsk jernbaneskole

Hovedmål for opplæringen

Deltakerne skal

  1. Kjenne til de krav og forventninger som stilles til en instruktør eller veileder
  2. Kjenne til noen viktige pedagogiske grunnprinsipper
  3. Kunne gjennomføre undervisning eller veiledning for mindre grupper
  4. Kunne bruke prinsipper for erfaringslæring og veiledning
  5. Kunne bruke "Helhetsmodellen" for planlegging av eget arbeid.
  6. Kjenne læreplanen for aktuelt lærefag/utdanning
  7. Kunne bruke loggbok som verktøy

Sluttvurdering og dokumentasjon

Egenvurdering og individuell evalueringssamtale med kursleder. Det utstedes kursbevis

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kompetanse som instruktør/veileder for lærlinger eller annet aktuelt fagområde