Utveksling av ideer og erfaring

Skolesjef Eva Ervik ønsket en liten delegasjon fra NSB Kompetansesenter velkommen til Norsk jernbaneskole torsdag.

Lederen på NSBs nyåpnede kompetansesenter, Ingrid Elisabeth Altun og Tom Haakenstad, utviklingsleder, besøkte Norsk jernbaneskole torsdag, 3. januar.

- Poenget med møtet var å utveksle erfaringer, se på felles utfordringer og muligheter, sier Ervik.

Da ledelsen på Norsk jernbaneskole besøkte NSBs Kompetansesenter på Sundland i Drammen på den offisielle åpningen 8. desember, inviterte Ervik kompetansesenterets ledelse til Norsk jernbaneskole.

Altun og Haakenstad fikk en presentasjon av Norsk jernbaneskoles utdanninger og kursvirksomhet, en omvisning på skolen og selvfølgelig en test av togsimulatoren i skolens simulatorsenter.

- Det som er litt artig er at lederen av NSBs Kompetansesenter har kjørt togsimulator hos oss, men ikke på sitt eget, og jeg har testet deres simulator, men ikke vår egen - ennå, sier Ervik om testkjøringen i simulatorsenteret.

Simulatoren på NSBs Kompetansesenter benyttes i hovedsak til opplæring av NSBs lokomotivførere.

- I motsetning til NSB Kompetansesenter, som kun har opplæring av togpersonale, har vi sammenkobling av tog og togleder. Det som gjør det unikt er at vi kan kjøre alt integrert. På NSB Kompetansesenter har de ikke toglederopplæring da dette er en internopplæring i Jernbaneverket. Høsten 2011 er vi i gang med toglederopplæringen, sier Ottar Haslestad, simulatoransvarlig ved Norsk jernbaneskole.