Storslått åpning av Norsk jernbaneskoles simulatorsenter

Statssekretær Lars Erik Bartnes åpnet det nye simulatorsenteret torsdag 8. september. Norsk jernbaneskole har nå fått Europas mest avanserte og realistiske simulator til opplæring av lokomotivførere og togledere.

- Til nåtidens og fremtidens studenter på skolen: Gled dere! sa Bartnes etter at han hadde prøvekjørt en av togsimulatorene på Norsk jernbaneskole.

Visesanger Finn Kalvik fra Grorud sang ”Der togene flyr forbi” for å sette alle i den rette stemningen. Statssekretæren, jernbanedirektør Elisabeth Enger og øvrige gjester fikk anledning til å prøve de nye simulatorene og se i hva som gjør dette sentret helt unikt og verdensledende.

På Norsk jernbaneskoles simulatorsenter kan simulatorene kjøres integrert slik at samhandlingen mellom togleder og lokomotivfører fungerer på akkurat samme måte som i virkelighetens jernbane-Norge. Simulatorsenteret består av seks togsimulatorer og tre trafikkstyringssimulatorer.

Hensikten med senteret er å tilby en mest mulig realistisk læresituasjon hvor studenter og jernbanepersonell får trene på de vanskelige tingene i et trygt og sikkert miljø.

Simulatorsenteret er en del av nybygget på Norsk jernbaneskole. Utvidelsen av Norsk jernbaneskole har vært helt nødvendig for at skolen skal kunne imøtekomme etterspørselen av jernbanefaglige kurs og utdanninger.  

- Behovet for kompetente folk i jernbanesektoren er stort og vil bare bli større fremover. Regjeringen har satset stort på jernbanen siden den tok over, og vi ser nå en sektor i voldsom vekst, sa Bartnes. Trafikken øker, teknologien er i stadig utvikling og etter tiår med forsømmelser skal et enormt etterslep tas igjen når det gjelder vedlikehold.

Norsk jernbaneskole tilbyr kurs og utdanning til hele sektoren for å imøtekomme dette behovet for jernbanepersonell. Skolen, som ligger på Grorud i Oslo, utdanner mellom 90-150 studenter på lokomotivførerutdanningen årlig. Siden oppstarten som fagskole er det utdannet totalt 350 lokomotivførere. I tillegg holder skolen kurs for et stadig økende antall lærlinger fra hele sektoren. I 2011 er det totalt ca 240 lærlinger innen jernbanefagene, samt at skolen kurser mellom 3-4000 deltakere i året innen blant annet sikkerhetsfag, signalfag, el- og kontaktledningslære og banefag.