Ny rektor på fagskolen for lokomotivførere

Kai Erik Jensen er Norsk jernbaneskoles nye assisterende skolesjef og rektor for fagskolen for lokomotivførere.

 

Jensen kommer til Norsk jernbaneskole med lang erfaring fra skolesektoren. Han har 15 år bak seg i Osloskolen, hvorav 10 år som leder.

- Mitt mål er at fagskolen for lokomotivførere skal være en robust organisasjon som har kunnskap og kompetanse til å møte morgendagens utfordringer, sier Jensen. Man leder en skole annerledes enn en produksjonsbedrift fordi her er det læring, kompetanse og kunnskap som produseres. Jeg tror på å lage en god skole, en skole som er en lærende organisasjon i alle ledd.

Jensen sier han søkte seg til fagskolen for lokomotivførerutdanningen for å få nye utfordringer. På Norsk jernbaneskole har han fått akkurat det han ønsket seg.  

- Vi har flotte skolelokaler for den teoretiske delen og et flott simulatorsenter hvor vi kan trene på de vanskelige tingene i et sikkert og trygt miljø, sier Jensen. Vi har et godt samarbeid med jernbaneforetakene på øvelseskjøring, og med NSB på Loenga og CargoNet på Hønefoss i forbindelse med skifteopplæring. Dette er imidlertid ikke permanente ordninger, noe vi gjerne skulle ha fått på plass. Vi ønsker å få mest mulig forutsigbarhet i opplæringen.

Jensen kan varmt anbefale Norsk jernbaneskole som arbeidssted.

- Jeg har blitt meget godt mottatt. Det er flott å være i en organisasjon der alle tar vare på hverandre. Vi har mange dyktige og flinke faglærere og instruktører, men vi skulle gjerne ha hatt flere. Vi vet at det er mange som liker å undervise, og vi ser gjerne at de tar kontakt. Kanskje de vil undervise ved skolen.