Avslutning for nye togledere på Norsk jernbaneskole

Det var mye glede og smilene satt løst da første kull med togledere fullførte sin opplæring på Norsk jernbaneskole fredag.

Fredrik Lia og Maria MacQueen Tadesse i trafikkstyringssimulatoren på Norsk jernbaneskole.

Den fire måneder lange toglederopplæringen ble for første gang gjennomført på Norsk jernbaneskole hvor skolens nyinnkjøpte trafikkstyringssimulator ble benyttet i opplæringen.

- Det er veldig behagelig å være ferdig, sier Fredrik Lia med et smil. Hans kollega Maria MacQueen Tadesse nikker. De er begge overbevisst at de har fått en bedre opplæring som følge av bruk av simulatoren.

- Simulatoren ble brukt til å trene på situasjoner som vi kan komme opp i, sier Lia. Vi har fått trene på situasjoner som ikke dukker opp i løpet av en vanlig arbeidsdag. Vi har vært igjennom 19 forskjellige øvelser.

Tidligere har toglederstudentene vært nødt til å trene i skarpe anlegg, og det har ikke vært mulig å øve på avvikssituasjoner. Lia understreker imidlertid at de har blitt meget godt tatt i mot av toglederne ute.

- Vi er voldsomt fornøyd med toglederne ute, sier Lia. Vi har blitt veldig godt mottatt, og det har vært veldig spennende å se hva de har å stri med. 

Hege Øveraasen er togleder i Oslo og en av instruktørene på trafikkstyringssimulatoren. Hun har også jobbet med å utvikle senarioene som studentene har vært igjennom.

- Dette er 100 ganger bedre enn det vi var igjennom i vår utdanning, sier Øveraasen. Når vi tok toglederutdanningen satt vi på skarpe anlegg. Det er jo gull det de har fått trent på her. De får trent på ting i trygge omgivelser. Det får ingen konsekvenser for trafikken ute i den virkelige verden. Det sitter togledere som har jobbet i 15-20 år som ikke har vært borte i mange av de senarioene som studentene har testet her.

Toglederstudentene er meget fornøyde med opplæringen de har fått, men de skulle ønske at de hadde fått flere timer i simulatoren.

- Vi skulle veldig gjerne hatt mer tid, sier Lia. Vi anbefaler at det blir mer tid i simulatoren, men den tiden som har vært, har vært bra. Vi har fått en del øvelse, men dette blir nok veldig mye bedre på neste kull. Vi ønsker også å takke våre lærere og instruktører for flott innsats.

Lia, Tadesse og de andre studentene er ferdige på Norsk jernbaneskole og nå venter en ny jobbhverdag på togledersentraler rundt om i landet.