Få søkere til utdanningen fører av skinnetraktorer/arbeidsmaskiner

Selv om det er et stort behov for førere kategori A i jernbanesektoren, er det få som søker seg til utdanningen ved Norsk jernbaneskole.

Norsk jernbaneskole tilbyr arbeidsmaskinførerutdanningen som etterspørres av sektoren, men antall søkere til utdanningen er mildt sagt beskjedent.

John Solem, fagsjef for utdanningen, sier at skolen foreløpig har mottatt kun tre søknader. Søknadsfristen for utdanningen er 1. juni.

- Problemet er at vi ikke har nok søkere til å sette i gang et kurs, sier Solem.

Dersom skolen ikke mottar flere søknader vil kurset bli utsatt. Norsk jernbaneskole er avhengig av 15 godkjente kandidater for å kunne sette i gang kurset. Utdannelsen fører for skinnetraktor / arbeidsmaskin går over 21 uker og tar utgangspunkt i at deltagerne allerede har fagbrev i et av jernbanefagene eller innehar godkjennelse som hovedsikkerhetsvakt eller signalgiver. Kandidatene må også bestå en arbeidspsykologisk prøve for å bli godkjent. Kurset koster 100 000 kr per person forutsatt 15 deltagere.

Etter eksamen ved skolen avsluttes opplæringen med 8 uker øvelseskjøring i det enkelte togselskap, Jernbaneverket eller entreprenørbedrift. Autorisering som fører etter gjennomført øvelseskjøring, gjøres av Jernbaneverket.

- Jeg tror ikke at det er prisen som er årsaken, men det er for lite oppmerksomhet om behovet, sier Solem.  

I følge Solem har Jernbaneverket stipulert behovet til ca 20 personer pr år de neste ti årene. Det går fem personer på årets kurs, og dersom Norsk jernbaneskole ikke får flere kvalifiserte søkere til høstens utdanning, vil kurset bli forskjøvet til neste kurs i januar 2012.  

Solem sier at det sannsynligvis er for lite attraktivt å ta tilleggsutdanningen som arbeidsmaskinfører.

- Det er ingen gulrot for å skaffe seg denne kompetansen. Dette er en oppfordring til lederne i Jernbaneverket og andre jernbanevirksomheter, om å se behovet for denne kompetansen og hva den er verdt for egen virksomhet.

Eva Ervik, skolesjef på Norsk jernbaneskole, er også opptatt av å markedsføre tilbudet samtidig som det jobbes med læreplan og krav til relevant praksis. I disse dager inviteres ansatte i Jernbaneverket, entreprenører og personalorganisasjonene til å være med i en læreplangruppe som skal revidere læreplanen.