Bransjetreff på Norsk jernbaneskole

Norsk jernbaneskole avholdt sitt fjerde bransjetreff for å diskutere kompetanse i forrige uke, og nå fortsetter arbeidet med å imøtekomme jernbanebransjens behov.

Kjersti Timberlid

I alt 20 personer fra små og store bedrifter i jernbanesektoren fant veien til Norsk jernbaneskole tirsdag 10. oktober for å diskutere behovet for kurs og kompetanseutvikling i tiden fremover.

- Vi inviterer alltid til bransjetreff etter at kurskalenderen har blitt publisert, sier Kjersti Timberlid, avdelingsleder for jernbanefag på Norsk jernbaneskole. Vi synes det er flott at både eksterne og Jernbaneverket tar seg tid til å komme på dette arrangementet. Det er inspirerende å ha en god dialog med kundene våre, og vi takker for alle gode innspill under møtet.

Norsk jernbaneskole jobber målrettet for å imøtekomme sektorens behov for kurs og kompetanse. Bransjetreffet er et av disse tiltakene, et annet er kurskalenderen som skolen publiserer 1. oktober for første halvår året etter og 1. mars for andre halvår. Norsk jernbaneskole har også ansatt tre koordinatorer som skal jobbe med kursvirksomhet. Ann-Helen Høiland, som er en av de nyansatte koordinatorene, deltok på bransjetreffet for første gang.

-Det var veldig nyttig å få være med og treffe de som har behovene som skole skal dekke, sier Høiland. Det er mye å ta tak i, men det er en vilje og et ønske for å få gjort noe. Vi må få vite hva behovene er, og dette er første ledd.

Før kurstilbudet utarbeides gjennomfører skolen en behovskartlegging hvor bransjen melder inn sine behov til skolen. Norsk jernbaneskole merker at enkelte av kursene er svært populære og disse fylles raskt opp. Skolen jobber derfor med å sette opp ekstrakurs som blir publisert i kurskalenderen så snart detaljene er utarbeidet.

- Ut i fra det som har blitt innmeldt har Norsk jernbaneskole i stor grad imøtekommet behovet, men behovet er større enn innmeldt, sier Timberlid. Den store utfordringen er tilgangen på instruktører, og det å få tak i folk. For å imøtekomme bransjens behov for etterutdanning trenger vi lærekrefter. Bransjen ser at det er et behov, men de har vanskelig for å frigi sine folk. Vi er avhengig av at dette for å imøtekomme deres behov i større grad.