Norsk jernbaneskole

Norsk jernbaneskole tilbyr fagskole for lokomotivførere, flere grunnutdanninger, fagkurs for lærlinger, og etter- og videreutdanninger for hele jernbanesektoren. Norsk jernbaneskole ligger i Jernkroken på Grorud og er hele sektorens kompetansesenter.

Norsk jernbaneskole overføres fra Jernbanedirektoratet til Bane NOR

Fra 1. januar 2019 er avdelingene for jernbanefag og trafikkutdanning ved Norsk jernbaneskole overført til Bane NOR, mens lokførerutdanningen fortsatt vil være en del av Jernbanedirektoratet. Begge skolene fortsetter under samme tak i Jernkroken på Grorud.

Norsk jernbaneskole samarbeider tett med jernbanesektoren, og kurstilbudet utvikles i henhold til sektorens behov. Norsk jernbaneskoles ambisjon er å være selve navet innen kompetanseutvikling i jernbanefag i Norge.

Se skolenes nettsider for mer informasjon:
Norsk jernbaneskole
Norsk fagskole for lokomotivførere