Spesialkurs og erfaringsbasert mastergrad innen jernbane

Spesialkurs i jernbane
Spesialkursene i jernbanefag er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Jernbanedirektoratet og NTNU. De er laget for deg som allerede har erfaring fra jernbanesektoren, og som ønsker å utvikle innovative og bærekraftige teknologiske løsninger til det beste for samfunnsutviklingen innen jernbane.

Kursene er samlingsbaserte og fordelt på to samlinger. Hver av disse går over fire dager. Mellom samlingene jobber du med pensum, øvinger og oppgaver. Alle samlinger, laboratorieøvelser og andre fastsatte aktiviteter har obligatorisk oppmøte.

Klikk på lenken for å finne ut mer om de enkelte kursene:  
Kursoversikt NTNU

Erfaringsbasert mastergrad innen jernbane
En mastergrad som du setter sammen selv, der kan du bruke problemstillinger fra arbeidshverdagen din i Bane NOR som case-studier. Fordyp deg i det du brenner for samtidig som du øker kompetansen din!

Masterprogrammet i jernbanefag er et samarbeidsprosjekt mellom Jernbanedirektoratet og NTNU. Det er laget for deg som allerede har erfaring fra jernbanesektoren, og som ønsker å jobbe med innovative og bærekraftige teknologiske løsninger til det beste for utviklingen av en moderne jernbane.

Masterprogrammet for jernbane er et deltidsstudium som går over tre år, med studieretningene Bane/Trafikk, Elektro og Signal. De to første årene velger du ulike spesialkurs innen jernbaneteknikk. Spesialkursene utgjør et solid grunnlag for å skrive masteroppgave, som du jobber med det tredje året.

Les mer på NTNUs hjemmeside