Utdannelse innen jernbane

For å møte fremtidens utfordringer er det viktig at våre medarbeidere besitter riktig kompetanse.

Bli med å bygge moderne, bærekraftig transport for fremtiden.

Jernbanedirektoratet har ansvar for utdannelse tilknyttet jernbanesektoren. De har ansvar for initiativ, oppfølging, utvikling og samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Norsk jernbaneskole overføres fra Jernbanedirektoratet til Bane NOR

Jernbaneskolens kurs- og utdanningstilbud innen jernbanefag og trafikkutdanning ble overført fra Jernbanedirektoratet til Bane NOR fra 1. januar 2019. Lokførerutdanningen er fremdeles organisert under Jernbanedirektoratet. Les mer om overføringen.

Les mer om Norsk Jernbaneskole

Les mer om Norsk fagskole for lokomotivførere

Les mer om Spesialkurs og erfaringsbasert mastergrad innen jernbane