Utdannelse innen jernbane

For å møte fremtidens utfordringer er det viktig at våre medarbeidere besitter riktig kompetanse.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen testet simulator hos Norsk jernbaneskole. Foto: Harry Korslund

Jernbanedirektoratet har ansvar for utdannelse tilknyttet jernbanesektoren. De har ansvar for initiativ, oppfølging, utvikling og samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Norsk jernbaneskole overføres fra Jernbanedirektoratet til Bane NOR

Jernbaneskolens kurs- og utdanningstilbud innen jernbanefag og trafikkutdanning skal overføres fra Jernbanedirektoratet til Bane NOR fra 1. januar 2019. Lokførerutdanningen vil fremdeles være organisert under Jernbanedirektoratet. Les mer om overføringen.

Les mer om Norsk Jernbaneskole

Les mer om Spesialkurs og erfaringsbasert mastergrad innen jernbane