– Spennende å være med på landets største infrastrukturprosjekter

Kristine Ullsfoss Torp begynte som trainee i Bane NOR i høst. Nå jobber hun med det største fellesprosjektet for vei og jernbane i Norge.

Kristine Ullsfoss Torp jobber med Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. (Foto: Brand Studio)

– Vi er i en planleggingsfase nå, og det er kjempespennende. Det er en del av prosessen som jeg ikke har vært med på tidligere. Jeg lærer noe nytt hver dag, sier hun.

Torp jobber med Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen, og utbyggingen av dobbeltsporet jernbane vil korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time.

I tillegg bygges firefelts Europaveg. Dette er det største fellesprosjektet for vei og jernbane i Norge.

25-åringen fra Rakkestad hadde sine første arbeidsdager på kontoret i Sandvika i midten av september.

Der har hun fått en veileder som følger henne opp daglig og planlegger hvilke arbeidsoppgaver og møter hun kan være med på i starten av traineeperioden.

– Det er stor interesse for at jeg skal bli en god ressurs på prosjektet. Nå i starten har jeg blitt kjent med alle de forskjellige delene av prosjektet og etter hvert får jeg egne ansvarsområder. Det gleder jeg meg til, sier hun.

– Stort og samfunnsnyttig

Torp er utdannet sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Hun sier at en av grunnene til at hun valgte Bane NOR som arbeidsplass, er at jernbane blir veldig satset på med store utbyggingsprosjekter fremover. Det er bred politisk enighet om å satse på kollektivtilbudet i Norge.

– Jeg hadde lyst til å være med på noe som jeg opplevde som stort og samfunnsnyttig. Jeg er også opptatt av miljøet, og da følte jeg at Bane NOR passet godt. Å komme nyutdannet og være med på de største infrastrukturprosjektene i landet, synes jeg er veldig kult og spennende.

Torp forteller at hun tok mange togturer på strekningen Oslo-Trondheim da hun var student.– Jeg er rett og slett veldig glad i tog, sier hun og ler.

Synes du dette høres interessant ut? Les mer om fordypning i prosjektledelse her.

Dette kjennetegner søkerne som får jobb

Traineeprogram prosjektledelse ble startet i 2008 for å utvikle nyutdannede til å kunne påta seg lederroller i prosjekter. Siden da er 85 traineer blitt rekruttert.

Programmet varer i to år, og alle er fast ansatt fra første dag. Den første måneden består av kurs, introduksjon og kick-off i midten av august hvert år. Hver trainee har sin egen mentor som følger faglig og personlig utvikling gjennom hele perioden.

I fjor høst var det 1368 søkere på 15 stillinger. Året før var det 1451 på 26 stillinger. Nåløyet er trangt, men hva må til for å være en av dem som får tilbud?

Marie Svensli, programleder for traineeprogram og prosjektskole i Bane NOR, forteller at man bør søke hvis man ønsker å utvikle seg mot sentrale roller innen prosjekter som drifter, vedlikeholder, fornyer og bygger ny jernbaneinfrastruktur.

– Søkere som får tilbud om jobb, er engasjerte og har et sterkt ønske om å utvikle seg til de rollene traineeprogrammet utvikler dem mot, sier Svensli.

For fordypning innen prosjektledelse må du ha et bevisst ønske om å utvikle deg mot en lederrolle.

For fordypningen innen prosjektering av jernbaneteknikk må du være genuint interessert i å fordype deg i de jernbanetekniske fagene og forstå samspillet mellom disse.

Svensli forteller at traineeperioden gir deg et teoretisk fundament innen prosjektledelse gjennom Bane NORs prosjektskole og praksis i tre forskjellige praksismoduler med personlig veileder:

  • 6 måneder planfase i prosjekt
  • 6 måneder byggefase i prosjekt
  • 8 måneder fordypning (innen Prosjektledelse, Prosjektere jernbaneteknikk, Drift og vedlikehold og Teknologiendringsprosjekter)

– Du bygger et stort nettverk internt i Bane NOR og med de andre traineene. Alt dette gjør deg godt rustet til en ansvarsfull rolle etter fullført traineeprogram, forteller Svensli.

– En god start på arbeidslivet

Torp har fått et veldig godt førsteinntrykk av sin nye arbeidsplass og skryter av det sosiale på jobben. Hun gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer de neste to årene.

– Jeg håper å kunne følge Ringeriksbanen en stund og få mer ansvar her etter hvert. Jeg har ambisjoner om å bli prosjektleder en gang, så dette er veldig verdifull erfaring å ta med seg videre.

Hun vil absolutt anbefale nyutdannede å sende inn en søknad.

– Bane NORs traineeprogram er rettet mot dem som kommer rett fra ferdige studier. Det er en veldig bra pakke, og man får en god start på arbeidslivet, avslutter hun.

Det skal rekrutteres 15 traineer med oppstart i 2018. Søknadsfristen er 19. oktober. Les mer om stillingene her.