Bane NORs traineeprogram

Er du klar for å skape fremtidens jernbane?

I sin traineeperiode fikk Ole Kristian Forsell reise rundt med ballastrenseren, og oppleve hele Norge. I dag er han byggeleder og har gleden av å se nye traineer oppnå samme mestringsfølelse. (Foto: Aksel Jermstad. Tinagent.no)

Bane NORs traineeprogram utvikler nyutdannede eller nyutdannede med kort yrkeserfaring og med teknisk mastergrad til fremtidige utfordringer i Bane NOR. Gjennom programmet får du innsikt i hvor komplekst det er å planlegge, bygge og drifte jernbaneinfrastruktur.

Hverdagen i Bane NOR kan være hektisk, men er sterkt preget av godt humør, engasjerte kollegaer og kjærlighet til faget. Den store satsningen på jernbanen i Norge gjør det vanskelig å ikke bli revet med, og dette preger arbeidsmiljøet.

Du må snakke og skrive flytende norsk for å være trainee hos oss. Som trainee blir du fast ansatt og får lønn fra første dag. Traineeprogrammet varer i halvannet år. Du har en personlig mentor som følger din faglige utvikling gjennom hele programmet.

Bane NOR er blant annet ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og fornye jernbaneinfrastrukturen, planlegge og bygge ny jernbane, styre togtrafikken, arbeide med knutepunktsutvikling og eiendomsutvikling og drive strategisk planlegging for å utvikle det norske jernbanenettet.

Hovedmålsettingen med programmet at du blir kjent med mange forskjellige sider av vår virksomhet, og læring skjer gjennom tre praksismoduler på ulike steder i Bane NORs organisasjon. Du blir kjent med mennesker i Bane NOR og hos våre samarbeidspartnere, og du bygger et stort faglig nettverk.

Etter traineeprogrammet kan du videreutvikle deg mot ledelse, prosjektledelse eller en rolle som fagspesialist.

Hvordan søker du?

Nedenfor finner du lenker til stillingsannonsene for traineeprogrammet i 2021:

Søknadsfrist er 1. februar 2021

Oppstart er 16. august 2021

  • Har du en master i bygg og anlegg, Industriell økonomi eller annen teknisk master og ønsker å bli trainee i prosjektledelse i Bane NOR? Her finner du stillingsannonsen for trainee prosjektledelse!
  • Har du master i statsvitenskap, samfunnsøkonomi, kommunikasjon, HR, Industriell økonomi, Siviløkonom eller MBA innen økonomi,/finans og ønsker å lære om bredden i et spennende konsern? Her finner du stillingsannonsen for å bli konserntrainee i Bane NORs konsernstab!
  • Har du master fra endringsledelse, organisasjonsutvikling, Industriell øknonomi, informatikk, IKT, prosjektledelse, logistikk, digitalisering eller anlegg/elektro og jernbanetekniske fag og ønsker å lære om bredden i et spennende konsern? Her finner du stillingsannonsen for å bli konserntrainee i divisjon Digitalisering og teknologi!»

Marie Svensli er ansvarlig for traineeprogrammet i Bane NOR. Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss på marie.lodrup.svensli@banenor.no.

Marie Svensli er ansvarlig for traineeprogrammet. (Foto: Bane NOR)