Bane NORs traineeprogram

Er du klar for å skape fremtidens jernbane?

I sin traineeperiode fikk Ole Kristian Forsell reise rundt med ballastrenseren, og oppleve hele Norge. I dag er han byggeleder og har gleden av å se nye traineer oppnå samme mestringsfølelse. (Foto: Aksel Jermstad. Tinagent.no)

Bane NORs traineeprogram utvikler nyutdannede eller nyutdannede med kort yrkeserfaring. Vi søker kandidater med bachelor eller mastergrad til fremtidige utfordringer i Bane NOR. Gjennom programmet får du innsikt i hvor komplekst det er å planlegge, bygge og drifte jernbaneinfrastruktur.

Vi har to utdanningsretninger i traineeprogrammet

  1. konserntrainee
  2. prosjektledelse

I programmet konserntrainee er målet å ha praksismoduler mest mulig på tvers i Bane NOR og bli kjent med hele virksomheten.
I programmet prosjektledelse vil du ha praksismoduler på tvers av store og små prosjekter i plan- og byggefase og du forberedes for en fremtidig lederrolle i et Bane NOR prosjekt.

Hverdagen i Bane NOR kan være hektisk, men er sterkt preget av godt humør, engasjerte kollegaer og kjærlighet til faget. Den store satsningen på jernbanen i Norge gjør det vanskelig å ikke bli revet med, og dette preger arbeidsmiljøet.

Du må snakke og skrive flytende norsk for å være trainee hos oss. Som trainee blir du fast ansatt og får lønn fra første dag. Traineeprogrammet varer i halvannet år. Du har en personlig mentor som følger din faglige utvikling gjennom hele programmet.

Bane NOR er blant annet ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og fornye jernbaneinfrastrukturen, planlegge og bygge ny jernbane, styre togtrafikken, arbeide med knutepunktsutvikling og eiendomsutvikling og drive strategisk planlegging for å utvikle det norske jernbanenettet.

Hovedmålsettingen med programmet at du blir kjent med mange forskjellige sider av vår virksomhet, og læring skjer gjennom tre praksismoduler på ulike steder i Bane NORs organisasjon. Du blir kjent med mennesker i Bane NOR og hos våre samarbeidspartnere, og du bygger et stort faglig nettverk.

Etter traineeprogrammet kan du videreutvikle deg mot ledelse, prosjektledelse eller en rolle som fagspesialist.

Søknadsfristen for å bli trainee med oppstart høsten 2021 er ute.
Nye traineestillinger med oppstart høsten 2022 blir kunngjort ca. 3. januar 2022. Vi vil lenke til stillingsannonsene på denne siden.
Søknadsfristen vil være ca. 31. januar 2022.

Marie Svensli er ansvarlig for traineeprogrammet i Bane NOR. Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss på marie.lodrup.svensli@banenor.no.

Marie Svensli er ansvarlig for traineeprogrammet. (Foto: Bane NOR)