Bane NORs traineeprogram

Er du klar for å skape fremtidens jernbane?

I sin traineeperiode fikk Ole Kristian Forsell reise rundt med ballastrenseren, og oppleve hele Norge. I dag er han byggeleder og har gleden av å se nye traineer oppnå samme mestringsfølelse. (Foto: Aksel Jermstad. Tinagent.no)

Bane NORs traineeprogram utvikler nyutdannede eller nyutdannede med kort yrkeserfaring. Vi søker kandidater med bachelor eller mastergrad til fremtidige utfordringer i Bane NOR. Gjennom programmet får du innsikt i hvor komplekst det er å planlegge, bygge og drifte jernbaneinfrastruktur.

Vi har to utdanningsretninger i traineeprogrammet

  1. konserntrainee
  2. prosjektledelse

I programmet konserntrainee er målet å ha praksismoduler mest mulig på tvers i Bane NOR og bli kjent med hele virksomheten.
I programmet prosjektledelse vil du ha praksismoduler på tvers av store og små prosjekter i plan- og byggefase og du forberedes for en fremtidig lederrolle i et Bane NOR prosjekt.

Hverdagen i Bane NOR kan være hektisk, men er sterkt preget av godt humør, engasjerte kollegaer og kjærlighet til faget. Den store satsningen på jernbanen i Norge gjør det vanskelig å ikke bli revet med, og dette preger arbeidsmiljøet.

Du må snakke og skrive flytende norsk for å være trainee hos oss. Som trainee blir du fast ansatt og får lønn fra første dag. Traineeprogrammet varer i halvannet år. Du har en personlig mentor som følger din faglige utvikling gjennom hele programmet.

Bane NOR er blant annet ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og fornye jernbaneinfrastrukturen, planlegge og bygge ny jernbane, styre togtrafikken, arbeide med knutepunktsutvikling og eiendomsutvikling og drive strategisk planlegging for å utvikle det norske jernbanenettet.

Hovedmålsettingen med programmet at du blir kjent med mange forskjellige sider av vår virksomhet, og læring skjer gjennom tre praksismoduler på ulike steder i Bane NORs organisasjon. Du blir kjent med mennesker i Bane NOR og hos våre samarbeidspartnere, og du bygger et stort faglig nettverk.

Etter traineeprogrammet kan du videreutvikle deg mot ledelse, prosjektledelse eller en rolle som fagspesialist.

Søknadsfristen for å bli trainee med oppstart høsten 2021 er ute. Vi annnonserer søknadsfristen for å bli trainee med oppstart høsten 2022 og lenke til stillingsannonsene på denne siden når dato er avklart.

Marie Svensli er ansvarlig for traineeprogrammet i Bane NOR. Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss på marie.lodrup.svensli@banenor.no.

Marie Svensli er ansvarlig for traineeprogrammet. (Foto: Bane NOR)