Bane NORs traineeprogram

Er du klar for å skape fremtidens jernbane?

I sin traineeperiode fikk Ole Kristian Forsell reise rundt med ballastrenseren, og oppleve hele Norge. I dag er han byggeleder og har gleden av å se nye traineer oppnå samme mestringsfølelse. (Foto: Aksel Jermstad. Tinagent.no)

Bane NORs traineeprogram utvikler nyutdannede, eller nyutdannede med kort yrkeserfaring, med teknisk bachelor- eller mastergrad til fremtidige utfordringer i Bane NOR. Gjennom programmet får du innsikt i hvor komplekst det er å planlegge og bygge jernbaneinfrastruktur.

Hverdagen i Bane NOR kan være hektisk, men er sterkt preget av godt humør, engasjerte kollegaer og kjærlighet til faget. Den store satsningen på jernbanen i Norge gjør det vanskelig å ikke bli revet med, og dette preger arbeidsmiljøet.

Du må snakke og skrive flytende norsk for å være trainee hos oss. Som trainee blir du fast ansatt og får lønn fra første dag. Traineeprogrammet varer i to år. Du har en personlig mentor som følger din faglige utvikling gjennom hele programmet.

Mye av teorigrunnlaget får du i vår prosjektskole for jernbaneprosjekter. De to første praksismodulene er innen planlegging og bygging av jernbaneinfrastruktur. Her blir du kjent med mennesker i Bane NOR og hos våre samarbeidspartnere, og du bygger et stort faglig nettverk. I den tredje og siste praksismodulen fordyper du deg i én av de fire fordypningene under: 

Fordypning i prosjektledelse

Du deltar i store og små prosjekter som forbedrer togtilbudet. Målet er at du opparbeider kunnskap og erfaring til å lede egne prosjekter etter traineeprogrammet. Vi trenger traineer med fordypning i prosjektledelse flere steder i landet. Du finner de aktuelle stedene vi rekrutterer til i stillingsannonsene.

Vil du bli trainee prosjektledelse?
Du må være nyutdannet sivilingeniør eller ha en fersk teknisk mastergrad, gjerne fra bygg og anlegg, elektrofag, industriell økonomi og teknologiledelse, planfag, energifag, ingeniørgeologi eller lignende. Du bør være systematisk og trives med å planlegge, administrere og følge opp, og være glad i å lede.

Fordypning i å prosjektere jernbaneteknikk

Gjennom programmet vil kandidatene utvikle tverrfaglig jernbaneteknisk kompetanse og få innsikt i teknisk utførelse i jernbaneprosjekter. Vi trenger traineer i prosjektering av jernbaneteknikk i Oslo og omegn. Du finner de aktuelle stedene vi rekrutterer til i stillingsannonsen.

Vil du bli trainee med fordypning i å prosjektere jernbaneteknikk?
Du må ha bachelor eller master, gjerne i kombinasjon med et fagbrev, innen relevante fagområder som jernbaneteknikk, elektro, maskin, energi eller bygg og anlegg. Av personlige egenskaper vil det legges vekt på interesse for teknikk og tekniske løsninger, analytiske evner og evne til å jobbe med tekniske utfordringer. Vi søker kandidater som evner å se helhet og sammenhenger og samtidig forstå detaljer.

Fordypning i teknologiendringsprosjekter - ERTMS

Gjennom praksismoduler i Bane NORs ERTMS-prosjekt (nytt digitalisert signalsystem) vil du få innsikt i hvordan innføring av ny teknologi påvirker kompetansebehov, organisering og samhandling i jernbanesektoren og hvordan arbeidet organiseres.

Vil du bli trainee med fordypning i teknologiendringsprosjekter - ERTMS?
Du må ha masterutdanning innen IT, industriell teknolologi og teknologiledelse, kybernetikk, elektronikk, automasjon eller kommunikasjonsteknologi gjerne kombinert med fag innen ledelse og organisasjonsutvikling.

Du må beherske engelsk som arbeidsspråk og være systematisk. Vi trenger traineer i teknologiendringsprosjekter i Oslo.

Fordypning i drift og vedlikehold

Vi ønsker å utvikle kandidater som kan påta seg ansvar innen fornyelse, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Gjennom praksismodulene vil du få innsikt i jernbaneinfrastruktur og ledelse av fornyelses- og vedlikeholdsprosjekter. I praksisperiodene vil du bygge opp et stort faglig nettverk.

Vi trenger traineer til fordypning i drift og vedlikehold flere steder i landet. Du finner de aktuelle stedene vi rekrutterer til i stillingsannonsen.

Vil du bli trainee med fordypning i drift og vedlikehold?
Du må ha en fersk teknisk master- eller bachelorgrad fra bygg og anlegg, elektro eller lignende, gjerne i kombinasjon med fagbrev. Du bør være systematisk og trives med å planlegge, administrere og følge opp.

Hvordan søker du?

Bane NOR gjennomfører en større organisasjonsendring i 2020. Vi vurderer en tilpasning i vårt traineeprogram til den nye strukturen og til nye målsettinger. Rekruttering til programmet vil derfor bli gjennomført våren 2021. Oppstart for nytt traineekull vil være som planlagt i august 2021.

Marie Svensli er ansvarlig for traineeprogrammet i Bane NOR. Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss på marie.lodrup.svensli@banenor.no.

Marie Svensli er ansvarlig for traineeprogrammet. (Foto: Bane NOR)