Bane NORs traineeprogram

Vil du være med å skape fremtidens jernbane?

Jorun Eline Rennan er konserntrainee i Bane NOR og har praksismoduler forskjellige steder i foretaket for å bli kjent med bredden i konsernet. Fotograf: Aksel Jermstad

Bane NOR er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og fornye jernbaneinfrastrukturen, planlegge og bygge ny jernbane, styre togtrafikken, og forvalte og utvikle jernbaneeiendom. Vi legger grunnlaget for trafikkvekst på jernbanen gjennom en trygg, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur og tilrettelegger for kundevennlige knutepunkt for passasjerer og gods.

Hverdagen i Bane NOR kan være hektisk, men består i størst grad av kolleger med godt humør og stort engasjement og kjærlighet til faget. Den store satsningen på jernbanen i Norge gjør det vanskelig å ikke bli revet med, og dette preger arbeidsmiljøet.

Et program for deg som er nyutdannet

Traineeprogrammet i Bane NOR er ment for nyutdannede eller nyutdannede med kort yrkeserfaring. Hovedmålsettingen er at du skal bli kjent med forskjellige sider av vår virksomhet, og få innsikt i hvor komplekst og spennende det er å planlegge, bygge og drifte jernbanen.

Læring skjer gjennom tre praksismoduler på ulike steder i Bane NORs organisasjon, og du blir kjent med mennesker både hos oss og hos våre samarbeidspartnere. Som trainee i Bane NOR har du muligheten til å bygge et stort faglig nettverk.

Søknadsfristen utløp 1. februar 2022

Vi har to utdanningsretninger i traineeprogrammet vårt:

1. konserntrainee – I programmet konserntrainee er målet å ha praksismoduler og hospiteringer i størst mulig grad på tvers i Bane NOR for å bli kjent med forskjellige deler av virksomheten. Her er det åpent hvilken rolle du går inn i etter fullført traineeprogram, om du ønsker å utvikle deg til en fagspesialist eller mot en fremtidig lederrolle.

2. prosjektledelse - I programmet prosjektledelse vil du ha praksismoduler på tvers av store og små prosjekter i plan- og byggefase og opparbeide deg kompetanse på jernbaneprosjekter, som er veldig spennende og komplekse, og på ulike prosjektfaser. Målet er å forberede deg for en fremtidig lederrolle i et Bane NOR prosjekt.

  • Som trainee blir du fast ansatt med lønn fra første dag.
  • Du må kunne snakke og skrive flytende norsk.
  • Programmet varer i halvannet år
  • Du får en personlig mentor som følger din faglige og personlige utvikling gjennom hele programmet.
  • Etter traineeprogrammet har du muligheten til å videreutvikle deg mot ledelse, prosjektledelse eller en rolle som fagspesialist.
  • Søknadsfristen for å bli trainee er 1. februar 2022.
  • Oppstart i Bane NOR er 15. august 2022.

Marie Svensli er ansvarlig for traineeprogrammet i Bane NOR. Ved spørsmål ta gjerne kontakt på mail: marie.lodrup.svensli@banenor.no

Marie Svensli er ansvarlig for traineeprogrammet. (Foto: Bane NOR)