Øyvind Frantzen

- Når aktiviteter vi har planlagt i lang tid går som det skal, og vi sammen klarer å løse utfordrende problemer, da koser jeg meg på jobb.

Øyvind Frantzen, Stilling: Byggeleder Kontaktledning – Innføring Oslo S. Foto: Delta V

Hva jobber du med?

Jeg er Byggeleder Kontaktledning på Follobaneprosjektet, Delprosjekt Innføring Oslo S. Det er en del av InterCity-satsingen, og omfatter bygging av 22 km med dobbeltspor fra Oslo til Ski. Vårt delprosjekt har ansvaret for tilkobling av sju spor inn på Oslo S. I tillegg bygger vi en 600 meter lang betongtunnel samt ny tunnel for inngående Østfoldbane. Jeg følger opp arbeidene som tilhører kontaktledning og SRO (styring, regulering og overvåking), og vi er nå i gang med omfattende testing av det nye anlegget. Prosjektet er svært komplekst og samtidig svært spennende.

Hva finner du i Bane NOR som du ikke finner andre steder?

Jeg er med og bygger ut jernbanen, som kanskje er den mest bærekraftige transportformen vi har. Togene kjører jo på elektrisitet produsert med fornybar norsk vannkraft. Det investeres enormt i jernbane i Norge, og det er spennende å få være med på. Dette prosjektet, som for øvrig er Norges hittil største samferdselsprosjekt, bidrar til halvert reisetid mellom Oslo og Ski, større kapasitet og bedre punktlighet. Det knytter regionene rundt enda tettere til Oslo, og bidrar positivt til miljøet også fordi det gir mulighet for å flytte mye mer gods over på bane. Det føles veldig meningsfullt å bidra til dette og jeg trives svært godt!

Når har du det morsomst på jobb?

Jernbane er et skikkelig kult system. Det er komplekst, og er avhengig av at mange ting må fungere sammen for at togene skal kunne kjøre. Det får jeg oppleve på nært holdt i dette prosjektet. Oslo S er kanskje Norges mest komplekse jernbaneområde, og når vi skal koble til sju nye spor er det en enorm kabal som skal gå opp, og absolutt noe som trigger ingeniørhodet. Etter sommerbruddet i 2021 skal vi legge om den eksisterende Østfoldbanen inn i den nye tunellen. Der tar vi i bruk to spor, og det er mye som skal gjøres på kort tid. Når aktiviteter vi har planlagt i lang tid går som det skal, og vi sammen klarer å løse utfordrende problemer, da koser jeg meg på jobb.

Øyvind Frantzen

Stilling: Byggeleder Kontaktledning – Innføring Oslo S
Født: 1993
Utdanning: Sivilingeniør, Energi og miljø med spesialisering i elkraft, NTNU