Helene Stalheim

- Det satses mye på jernbane i både Norge og i resten av Europa. Det er veldig motiverende å få være med på. Helt siden jeg startet som trainee i Bane NOR høsten 2019, har jeg hatt en variert og spennende hverdag.

Helene Stalheim foran det nyetablerte sporet på Jaren stasjon, før det ble tatt i bruk. Foto: Bane NOR

Hva jobber du med?

Jeg startet nylig som prosjekteringsleder på utbyggingsprosjektet på Jaren stasjon. Vi bygger driftsbase og parkering for tog, og oppgraderer stasjonen med ny plattform og overgangsbro. Jeg leder prosjekteringsarbeidet og samordner de ulike fagdisiplinene slik at entreprenøren kan bygge et helhetlig jernbanesystem. Akkurat nå jobber vi med å ta i bruk et nytt spor. I den forbindelse er jeg med i en analysegruppe som skal gjøre en risikovurdering. Der foreslår vi mulige tiltak for aktuelle risikoer, og begrunner tekniske løsninger vi har valgt blant annet ved hjelp av Bane NORs tekniske regelverk. Jeg er også jevnlig på befaringer ute på anlegget. Å være tett på framdriften til prosjektet synes jeg er spennende.

Hva finner du i Bane NOR som du ikke finner andre steder?

Det satses mye på jernbane i både Norge og i resten av Europa. Det er veldig motiverende å få være med på. Helt siden jeg startet som trainee i Bane NOR høsten 2019, har jeg hatt en variert og spennende hverdag. De seks første månedene jobbet jeg i utbyggingsprosjektet i Moss. Fra april 2020 ble jeg prosjektleder på Gjøvikbanen, og jobbet med forberedende arbeider for innføring av det nye digitale signalsystemet (ERTMS). Takket være god opplæring og samarbeid med kolleger har jeg lært utrolig mye som jeg tar med meg videre. Kurs og samlinger med de tjue andre traineene i mitt kull har vært en del av opplegget. Traineeprogrammet er veldig verdifullt fordi vi får kontakter på tvers av Bane NOR og lærer av hverandre. Vi diskuterer stort og smått og har utviklet et veldig godt samhold under traineeperioden.

Når har du det morsomst på jobb?

Jeg trives best på jobb når vi samarbeider godt i prosjektet. Diskusjoner med god dynamikk, engasjement fra fagressurser og ivrige kolleger er viktig for å lykkes. Det er også alltid kjekt å møte de andre traineene på kurs og samlinger. Jeg setter pris på nettverket der vi utveksler erfaringer og får innblikk i andres arbeidshverdag. Og ikke minst ser jeg fram til åpningen av Nye Jaren stasjon i februar 2022.

Helene Stalheim

Stilling: Prosjekteringsleder
Født: 1995
Utdanning: Sivilingeniør i Miljøfysikk og fornybar energi