En jobb der både kreativitet og jordnærhet står sentralt

Kåre Meling er RAMS-rådgiver i Utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen. Dette er et digert prosjekt som skal bygge en helt ny togstasjon i Drammen, og en ny og moderne tunnelforbindelse til Vestfoldbanen.

En RAMS-rådgiver i Bane NOR skal passe på at sikkerheten rundt bygging av jernbaneanlegg er ivaretatt. De skal også medvirke til at jernbaneanlegget blir mest mulig robust mot feil, slik at sporet er tilgjengelig for å kjøre tog.

Mitt bidrag i prosjektet er å bidra til at jernbaneanlegget som skal settes i drift i 2025, er prosjektert på en slik måte at ingen utsettes for unødig risiko, sier Kåre.

En av de mest kritiske oppgavene til Kåre er altså passe på sikkerheten til togpersonell, drift- og vedlikeholdspersonell, reisende og de som ferdes eller oppholder seg nær sporet. I tillegg til alt dette skal en RAMS-rådgiver også passe på at nødvendige tillatelser fra Statens jernbanetilsyn kommer på plass i tide.

Bommer vi her, kan åpningen av det ferdige anlegget i verste fall bli forsinket, fortsetter Kåre.

Foto: Aksel Jermstad / Bane NOR

Lagånd

 Synes du arbeidsoppgavene til Kåre hørtes spennende ut? Da kan han også fortelle deg om et brennende engasjement rundt fagområdet og et svært godt og tett arbeidsmiljø.

Lagånden hos oss som jobber med RAMS kjennetegnes av at vi er både idealister og entusiaster. Vi prøver å ha en god balanse mellom kreativitet og jordnærhet. Og så jobber vi tett sammen, i tiden med hjemmekontor hadde vi blant annet daglige morgenmøter på Teams som alle satte stor pris på.

Teknologi og fremtid i togindustrien

 Reisen i arbeidet med togindustrien har passet Kåre perfekt, her har han fått brukt sitt potensiale til det fulle, og vi kan trygt kalle han en spesialist på sitt område. Han har vært med på mange forskjellige faser og sett hvordan industrien har utviklet seg over en lengre periode. Kåre mener at teknologi er noe vi burde se mer av i denne industrien.

Funksjoner som ivaretas av teknologiske systemer har en iboende mulighet til å feile vesentlig sjeldnere enn funksjoner som håndteres av personer. Teknologi vil derfor kunne bidra til både sikrere, mer tilgjengelig, og også billigere jernbanesystem. Ett eksempel er tilstandsbasert vedlikehold, der man gjennom moderne tilstandsovervåking kan fange opp tidlige stadier av feilutvikling på utstyr, i stedet for å fange opp feilen når den har skjedd.

Selv om Kåre ikke tror at teknologien kan ta over for han og kollegene hans når det kommer til sikkerhet, så er han optimist med tanke på utviklingen av jernbaneteknologi. Når vi ber ham se inn i fremtiden har han noen kule, og kanskje ikke helt urealistiske ønsker om hvordan industrien vil se ut:

Fantasibildet må vel bli tog som går friksjonsløst og er drevet utelukkende av solenergi, som omsetter retardasjonskrefter til energi, gir energioverskudd som gjør at reiser med tog i framtiden blir gratis. Kanskje togtrafikken kan gi grunnlag for eksport av billig elektrisk kraft til utlandet også?

Det er ingen tvil om at Kåre er i riktig jobb, men når vi spør han om hvorfor han liker å være RAMS-rådgiver så godt som han gjør, må han tenke seg godt om.

Det har jeg faktisk lurt på selv. RAMS er et komplekst fag som ikke er helt enkelt å få tak på. Det krever utholdenhet, kreativitet, ikke minst strukturert og logisk tilnærming, og stor trang til å forstå årsakssammenhenger.

I det han sier disse ordene er det som det går opp et lite lys for han

Ja, det er kanskje akkurat noen av disse egenskapene som har appellert meg. Jeg pleier å si at "det er fordi oppgavene er utfordrende at vi er her. Hvis det var enkelt, kunne heller noen andre gjort jobben".

Fortsatt ikke helt overbevist om at RAMS-rådgiver er ditt nye yrke? Sjekk ut de andre ledige stillingene vi har ute for å finne din drømmejobb.