Daud Malik

- Jeg kan ikke se for meg noe annet sted hvor jeg hadde fått like mye ansvar på så kort tid. Å starte som trainee i Bane NOR betyr en bratt lærekurve og samtidig god oppfølging.

Daud Malik, prosjekteringsleder jernbaneteknikk. Foto: Bane NOR

Hva jobber du med?

Hovedoppgaven min nå er å følge opp rådgiverkontrakten i prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad. Her skal vi bygge i overkant av 10 km med nytt dobbeltstor og ny stasjon i Moss. Jobben min er å sørge for at det jernbanetekniske løses slik det er beskrevet i kontrakten. Jeg startet som trainee og jobber nå med å følge opp prosjekteringen på jernbanetekniske arbeider. I tillegg følger jeg opp budsjettet og tar meg av ulike avklaringer rundt prosjektene. Internt går det mye i samordning og oppfølging av de forskjellige fagområdene.

Hva finner du i Bane NOR som du ikke finner andre steder?

Jeg kan ikke se for meg noe annet sted hvor jeg hadde fått like mye ansvar på så kort tid. Å starte som trainee i Bane NOR betyr en bratt lærekurve og samtidig god oppfølging. Hverdagen er veldig allsidig og jeg lærer mye hver dag. Helt i starten var jeg med på et prosjekt hvor jeg fikk ha kontrollingeniøroppgaver i et stort utbyggingsprosjekt. Da lærte jeg om alle de ulike komponentene som skal til for å lage jernbane. På kort tid fikk jeg stor innsikt i hva jernbaneteknikk betyr og hva de ulike komponentene faktisk er. Samtidig fikk jeg mye praktisk innsikt og ble kjent med sjargongen og de ulike ordene og utrykkene som hører til faget. Jeg er evig takknemlig for at jeg fikk være med på dette mens jeg var såpass ny.

Når har du det morsomst på jobb?

Jeg trives aller best når jeg har mye ansvar. Jeg liker befaringer og møter med rådgivere, men trives også med å jobbe for meg selv og komme i “sonen” hvis jeg har arbeid som må tas unna. Det sosiale er også viktig for meg. Her jeg jobber i Moss har vi blant annet fredagsquizer og andre aktiviteter som fotball, sosiale gåturer og fredagsfarris. Det er jeg med på å arrangere.

Daud Malik

Stilling: Prosjekteringsleder jernbaneteknikk
Født: 1990
Utdanning: Miljøfysikk og fornybar energi, NMBU