Spennende hverdag som signalmontørlærling

22 år gamle Oda Elise Bruun Jensen fra Horten er inne i sitt andre år som signalmontørlærling hos Bane NOR. Vil man bli signalmontør settes det store krav til nøyaktighet, samarbeid og fleksibilitet. Årets søknadsfrist for lærlingplass er 1. mars.

Signalmontørlærlingene Oda Elise Bruun Jensen og Ole Marius Knoff i arbeid med signalanlegget på Oslo S. (Foto: Frode Menes)

Opptakskravene for å bli tatt inn som lærling i signalmontør er VG 1 Elektrofag, og VG 2 Elenergi. Etter to og et halvt år med læretid og bestått fagprøve får man tittelen signalmontør. Da Oda skulle søke lærlingplass var hun usikker på hvor hun ville søke. Men så ble hun anbefalt Bane NOR av læreren sin på elenergi ved Horten Videregående skole.

- Da jeg søkte visste jeg egentlig ikke helt hva jeg gikk til, men jeg fikk plassen og nå er jeg altså lærling som signalmontør, sier hun.

Hva innebærer det å være signalmontørlærling?

- Siden jeg er lærling så går hverdagen min mye ut på å lære mest mulig. Jobben til en signalmontør i Bane NOR går ut på å drifte og vedlikeholde signalanlegg. Vi har også ansvarsområder innenfor automatisk togkontroll (ATC), sikringsanlegg, veisikringsanlegg og elektromekanisk utstyr i og ved sporet.

Variasjon

Hvordan vil du beskrive arbeidsdagene dine?

- Arbeidsdagene er veldig varierte. Vi må jo jobbe med skole når vi er lærlinger, så vi får oppgaver fra Jernbaneskolen som skal løses både praktisk og teoretisk, i tillegg til at vi får være med på vedlikehold og feilretting.

Første året som lærling på signal er arbeidsdagen satt til dagtid. Lærlingene jobber mye felles, i tillegg til å få utdelt egen veileder.

- Andre året begynner vi i turnus sammen med veilederen vår, som vi går vakt og vedlikehold sammen med. Mesteparten av selve arbeidet med vedlikehold og drift foregår på nettene i togfrie perioder, med mindre det er en kritisk feil som stopper togtrafikken. Da må den fikses med en gang.

Hvordan er miljøet?

- Miljøet her er veldig godt, og veldig sosialt. Vi er blitt en sammensveiset gjeng, som også av og til drar på turer sammen. Vi får mange utfordrende oppgaver, noe jeg trives med.

Hva synes du er unikt med å være lærlingplass som signalmontør Bane NOR?

- Det er et ganske krevende fag, og handler mye om teori i praksis. Vi får jobbe mye ute i tillegg til inne, og det resulterer i mange meningsfulle uker. Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til fordi jeg ikke var utplassert i jernbanen, men jeg angrer ikke et sekund.

Oda Elise Bruun Jensen  (Foto: Bane NOR)

Tett oppfølging

Faglig veileder for signal, Sverre Olav Kjensmo, følger opp læringsløpet på Signal. Han har ansvar for kompetansen lærlingene skal opparbeide seg, samt tett kontakt og dialog med faggruppelederne, Jernbaneskolen og veilederne.

- Lærlingene blir fulgt opp veldig bra. Læringsprosessen her skal være gjensidig, med mye felles ansvar. Her hos oss har vi ansvar for områdene; Oslokorridoren, samt område øst, og midt.  

Hvem vil du anbefale å søke lærlingplass i Bane NOR?

- Jeg vil anbefale lærlingplass i Bane NOR for personer som liker å bruke hode og kroppen når de jobber. De som vil ha en variert arbeidsdag, og som kunne tenke seg å jobbe turnus, sier Oda Jensen.

Frist 1. mars

Hvis du ønsker å søke lærlingplass i Bane NOR må du huske søknadsfristen 1. mars.

Ønsker du å lære litt mer om de ulike fagområdene du kan søke, kan du lese mer her og se på disse filmsnuttene:

Du finner mer informasjon om opptakskravene og lærlingordningen i Bane NOR i denne saken.  Utlysningene av lærlingplassene finner du i denne oversikten.