Lærlingplass innen jernbanefag

Ønsker du å jobbe i en fremtidsrettet virksomhet med et viktig samfunnsmandat? Vil du være med på å forme morgendagens jernbane? Da kan en lærlingplass innen jernbanefag være noe for deg!

Ansvaret for produksjon av drift og vedlikehold er fra sommeren 2019 samlet i Spordrift AS, et aksjeselskap heleid av Bane NOR. Neste opptak av lærlinger vil derfor skje i regi av Spordrift. Klikk her for mer informasjon.

Spordrift er landets største lærlingvirksomhet innen jernbanefag.

Hvert år tas det inn lærlinger som har valgt utdanning innen bygg- og anleggsfag og elektrofag. Hos oss får du praktisert teorien, samtidig som du bidrar samfunnsnyttig fra første dag.

Hvem kan søke lærlingplass?

Opptakskravene for å bli tatt inn som lærling er:

Signal-, elektriker- og energimontørlærling (læretid: to og et halvt år)

  • VG 1 Elektrofag
  • VG 2 Elenergi

Banemontørlærling (læretid: to år)

  • VG 1 Bygg og anlegg
  • VG 2 i programområde Bygg og anleggsteknikk, fortrinnsvis Anleggsteknikk

I tillegg til de formelle kravene vektlegger vi at du har lite fravær, gode karakterer og de rette personlige egenskapene. Det er også et krav at våre lærlinger oppfyller helsekravene iht. til Togfremføringsforskriften. Helseundersøkelse gjennomføres før lærekontrakt inngås. 

Lurer du på hva en signal-, elektriker-, energi- eller banemontørlærling gjør? Les her.

Hvis du ønsker å høre litt om hvordan andre synes det er å jobbe i Bane NOR og å være lærling, kan du se korte filmer om de ulike fagområdene:

Hva kjennetegner en lærling i Spordrift?
Lærlinger i Spordrift er faglig interesserte, motiverte og  ansvars- og sikkerhetsbevisste. Har du positiv innstilling, høy arbeidsmoral og stor lærevillighet kan en læreplass hos oss være rett valg for deg.

Når tar vi inn lærlinger? 
Lærlingplasser annonseres i slutten av januar hvert år under «ledige stillinger». Søknadsfristen er 1. mars. Felles oppstart av læretiden for våre lærlinger er i midten av august (rundt skolestart).  

Hvorfor skal du velge oss?
Som lærling i Spordrift får du tett oppfølging av veileder og du vil få mulighet til å arbeide sammen med erfarne fagarbeidere. Du får opplæring lokalt og på Norsk jernbaneskole på Grorud i Oslo.

Under hele læretiden vil du bli fulgt opp av Opplæringskontoret for jernbanesektoren. Opplæringskontoret har i oppgave å se til at opplæringen du får hos oss er i henhold til opplæringsloven.

Som lærling i Spordrift får du:

  • viktige og spennende samfunnsoppgaver
  • muligheter for faglig og personlig utvikling
  • ordnede arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø
  • tilgang til et allsidig velferdstilbud
  • årsbillett på NSBs tog

Jobbmuligheter
Ledige stillinger som fagarbeider i Spordrift annonseres, og du må selv søke ledige stillinger for å bli vurdert. Spordrift ansetter den eller de kandidatene som fyller kvalifikasjonskravene best. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Opplæringskontoret for jernbanesektoren, se nettsiden www.okj.no