Lærlingplass innen jernbanefag

Ønsker du å jobbe i en fremtidsrettet virksomhet med et viktig samfunnsmandat? Vil du være med på å forme morgendagens jernbane? Da kan en lærlingplass innen jernbanefag være noe for deg!

Opptak av lærlinger skjer i regi av Spordrift

Spordrift er landets største lærlingvirksomhet innen jernbanefag. Hvert år rekrutteres lærlinger som har valgt utdanning innen bygg- og anleggsfag og elektrofag. Her får du praktisert teorien, samtidig som du bidrar samfunnsnyttig fra første dag.

Lærlingplasser annonseres i slutten av januar hvert år under «ledige stillinger». Søknadsfristen er 1. mars. Felles oppstart av læretiden er i midten av august.

Hvem kan søke lærlingplass?

Opptakskravene for å bli tatt inn som lærling er:

Signal-, elektriker- og energimontørlærling (læretid: to og et halvt år)

  • VG 1 Elektrofag
  • VG 2 Elenergi

Banemontørlærling (læretid: to år)

  • VG 1 Bygg og anlegg
  • VG 2 i programområde Bygg og anleggsteknikk, fortrinnsvis Anleggsteknikk

Hvis du ønsker å høre litt om hvordan andre synes det er å jobbe i Bane NOR og å være lærling, kan du se korte filmer om de ulike fagområdene:

Hva kjennetegner en lærling i Spordrift?
Lærlinger i Spordrift er faglig interesserte, motiverte og  ansvars- og sikkerhetsbevisste. Har du positiv innstilling, høy arbeidsmoral og stor lærevillighet kan en læreplass hos oss være rett valg for deg.

Som lærling i Spordrift får du tett oppfølging av veileder og mulighet til å arbeide sammen med erfarne fagarbeidere. Du får opplæring lokalt og på Norsk jernbaneskole på Grorud i Oslo.