Bare i Bane NOR

Hos oss får du være med å løse oppgaver du ikke finner noen andre steder.

Du får bli med å bygge moderne, bærekraftig transport for framtiden

Å jobbe i Bane NOR er å jobbe for en bedre framtid. Den mest bærekraftige måten vi kan flytte mennesker og gods på er med tog. Jernbanen gir klart lavest klimagassutslipp og er i tillegg mest arealeffektiv – den frakter mer mennesker og gods med mindre bruk av areal enn andre transportformer. Les mer om våre mål innen miljø og klima.

Du kan bli med på Norges største landbaserte utbygginger

Du kan bli med på de største utbyggingsprosjektene som foregår på fastlandet i Norge. Vi jobber med store, komplekse prosjekter, som ofte krever løsninger som ikke har vært prøvd før. Fagmiljøet er internasjonalt. Til sammen har vi spisskompetanse fra 13 ulike land på våre prosjekter. Les mer noen av våre store prosjekter Follobanen og Intercity

 

Du kan bidra i Norges største digitaliseringsprosjekt

Vi er i gang med å bygge ut ERTMS, et nytt felles-europeisk digitalt signalsystem som vil gi Norge Europas mest moderne jernbane. Det er Norges største IT-prosjekt, med en ramme på 25 milliarder kroner. Vi moderniserer alle de nesten fire og et halvt tusen kilometer med jernbane vi har i landet og alle de 500 skinnegående kjøretøyene som bruker sporene. I dette prosjektet samarbeider vi med verdensledende leverandører som Siemens og Thales. Les mer om ERTMS.

 

Du kan utvikle framtidens byer og trafikknutepunkt

Bane NOR er Norges største utvikler av eiendom og knutepunkter. Vi eier og forvalter 4.500 eiendommer og 1.600 bygninger og har 200 prosjekter under utvikling. Når byer og tettsteder skal utvikles er vi med og påvirker direkte. Vi bygger knutepunkter slik at flere kan reise miljøvennlig og bo og jobbe der de vil. Les mer om hvordan vi utvikler eiendom og knutepunkter.

 

Dette er bare noe av det spennende vi holder på med. Du finner det bare i Bane NOR.

Vi trenger deg som har faglige ambisjoner og samtidig ser etter mening i det du holder på med. Hos oss vil du møte en samling høyt kompetente mennesker som arbeider med komplekse utfordringer på tvers av fag. Vi står sammen og er drevet av en sterk tro på at vårt oppdrag er viktig – og blir stadig viktigere.