Hva bor i en god leder?

Det var utgangspunktet vårt, da vi stilte et knippe Bane NOR-ledere de fem samme spørsmålene. Vi oppdaget snart at mye handler om å våge, være en lagspiller og å følge egne ledestjerner.

Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane NOR, peker på at ingen er perfekte. Hun er opptatt av teamarbeid og raushet - og har et forbilde å fortelle oss om.

Hva er din viktigste egenskap som leder? 

Jeg har nok mange meninger om hva som er de viktigste egenskapene som en leder har – selv om det ikke alltid er sånn at jeg klarer etterfølge dem selv. Jeg mener at de to viktigste stikkordene er tydelighet og raushet. En leder må sette retning, kutte detaljer og fokusere på de store linjene og behandle folk med stor grad av omsorg og raushet.

Ingen – absolutt ingen er perfekte, all form for ledelse er teamarbeid og en leder er ingenting eller får ikke til noe alene.  

Kan du gi et godt råd til en som er ti år "etter" deg i karrieren, og som ønsker en lederstilling? 

Oppfør deg og vær tilstede i alt du gjør! Hardt arbeid har ingen dødd av, samtidig som det er utrolig viktig å ha balanse i livet sitt – jobb når du jobber, lad batterier så fort du kan og fyll på med venner & familie i passe dose. Lederegenskaper er sosiale egenskaper som kan utvikles. Godt humør og pågangsmot er også utrolig viktig. Ingen gidder henge seg på en «surpomp». 

Kan du fortelle om en feil du har gjort, og hva du lærte av den? 

Foto: Aksen JermstadJeg har gjort en masse feil. For det første – det er «bare» en jobb, det er viktig å senke skuldrene og til enhver tid gjøre det beste du kan. Noe mer kan man ikke gi. Den viktigste feilen en leder gjør er å tro at man kan redde verden alene. Det kan ingen! Det hjelper heller ingen om du ligger våken på nettene for en jobbrelatert sak…

Alle disse fellene har nok jeg gått i opp igjennom min karriere. Derfor er det utrolig viktig å definere oppgaven (sette retning), se muligheter (ta ansvar), overlat oppgaven til fagpersonene som best dekker kompetansen (gi handlingsrom) og følg opp og gi tilbakemeldinger (utvikle og motivere). Helt tilfeldig er det lederprinsippene våre i Bane NOR!

Hva tror du er årsaken til at det generelt er færre kvinnelige toppledere? 

Tja. Det er ikke min feil i hvert fall! Jeg tror det er altfor mange som ikke ser tilfredsstillelsen det gir og har for dårlig selvtillit på hva de faktisk kan ta på seg av oppgaver. Det er jo liksom en mannegreie å ha selvtillit og skyte frem «kassa». 😉

Har du hatt, eller har du, et forbilde, og kan du fortelle litt om hvorfor nettopp denne personen ble det?  

Mitt største forbilde var nok en leder jeg hadde i Veidekke. Han var godt voksen, hadde lave skuldre og behandlet alle sine medarbeidere med stor grad av raushet – og dekket ryggen til alleDet var lov å gjøre feil – men alle hadde et inderlig ønske om å levere for hans skyld!

Hver jul fikk alle hans drøye 30 medarbeidere håndskrevne julekort som utelukkende trakk frem alt det positive du hadde bidratt til i året som var gått. Jeg har fortsatt alle 8 kortene jeg har fått hjemme! 

Bildet du ser her, er forøvrig fra kontraktsinngåelsen med Veidekke for bygging av løsmassetunnel for dobbeltspor i Drammen, og viser håndtrykk med Øivind Larsen, en Veidekke-leder for dette delprosjektet. Foto: Marianne Henriksen

Neste leder ut, er Rønnaug-Ingeborg Resset, som er prosjektsjef for utbyggingsprosjektet Venjar Langset. Hennes ansvarsområde i Bane NOR omfatter blant annet byggingen av 13,5 km nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll og Minnevika bru. 

Hva er din viktigste egenskap som leder? 

Rønnaug-Ingeborg Resset. Jeg er tydelig, åpen, forutsigbar, involverende og delegerende. Jeg ser enkeltmennesket og har god kunnskap om mellommenneskelige forhold og konfliktløsning. Jeg har også en evne til å velge riktig personer, med riktig kompetanse, erfaring og gode personlige egenskaper i teamet rundt meg. 

Kan du gi et godt råd til en som er ti år "etter" deg i karrieren, og som ønsker en lederstilling?

Ta ansvar, sett deg godt inn i aktuelle saker, men vær samtidig ydmyk for andres kompetanse, vær nysgjerrig og interessert. Ha tillit til de rundt deg, vær forutsigbar, vær åpen, men still spørsmål for å forstå eller utfordre, og vær tilgjengelig. Ikke prøv for hardt å bli sjef!

Kan du fortelle om en feil du har gjort, og hva du lærte av den?

I en travel hverdag bestemte jeg en endring i kontorplasser på riggen uten at de det berørte var nødvendig involvert i prosessen. 

Hva lærte jeg: At det er viktig å ta med de berørte i slike prosesser og at jeg heretter har involvert verneombudet aktivt i mye av arbeidet på riggen spesielt når det gjelder arbeidsmiljø og endringer.  

Hva tror du er årsaken til at det generelt er færre kvinnelige toppledere? 

At mange kvinner ikke tror de greier jobben, og ikke ønsker å ofre mye fritid på en jobb. 

Har du hatt, eller har du, et forbilde?

Nei, jeg har ikke hatt eller har noe forbilde. Jeg tenker hele tiden på hvordan jeg selv ville at min leder skulle ha møtt meg for å motivere meg til å gjøre en god og viktig jobb i de ulike situasjonene. 

Hanne Anette Stormo er prosjektsjef i utbyggingsprosjektet til Bane NOR i Drammen. Her leder hun et omfattende arbeid med som skal gi nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, som også omfatter store arbeider rundt stasjonen og deler av ny bybru.  

Hva er din viktigste egenskap som leder? 

– Jeg er oppriktig glad i folka mine. Hver eneste en. 

– Jeg håper at jeg er med på å skape et klima for motivasjon, engasjement og at trivsel – dette henger sammen. 

– Jeg setter pris på tydelig kommunikasjon, det forsøker jeg å formidle i organisasjonen. 

– Jeg er positiv til stor takhøyde og heier på teamarbeid! 

Kan du gi et godt råd til en som er ti år "etter" deg i karrieren, og som ønsker en lederstilling? 

– Motgang gir deg styrke, ikke gi deg, søk råd og etabler en gjeng med «hjelpere» som vil deg vel. 

– Sett deg mål som er oppnåelige 

– Lytt til erfarne folk! 

Kan du fortelle om en feil du har gjort, og hva du lærte av den? 

– Tja – her er det sikkert litt å ta av. Men å si til en kollega for 2 år siden at kornaviruset aldri kommer til Norge og at vedkommende uroet seg unødvendig - det var 100 prosent feil. 

Hva tror du er årsaken til at det generelt er færre kvinnelige toppledere? 

– Jeg tror mange kvier seg, for det krever mye og ikke alle ønsker den prioriteringen. Det handler også om å gå litt utpå planken og å tørre. Gripe muligheten når den byr seg. Søk lederjobb – vi er gode nok – ha trua på deg selv. Generelt er jeg ikke opptatt av om det er kvinner eller menn, heller kompetanse og egnethet. 

Har du hatt, eller har du, et forbilde, og kan du fortelle litt om hvorfor nettopp denne personen ble det?  

– Jeg synes det er vanskelig å peke på en spesiell person. Men et forbilde for meg er de som viser raushet, de som ønsker åpenhet og uenighet velkommen, de som gjør kompliserte ting enkle, dyrker teamet og tåler at andre lykkes!

Hvordan er kjønnsfordelingen?

I reportasjen her har du møtt kvinnelige ledere på ulike nivåer i Bane NOR. Her kan du lese mer om vårt likestillingsarbeid:

Bane NORs mangfold- og likestillingsarbeid er forankret hos styre og øverste ledelse gjennom selskapets policy for etikk og samfunnsansvar, samt videre i underliggende styringsdokumenter med fokus på etikk, samfunnsansvar, varsling og rekruttering.

I Bane NOR er 33,9 % av de ansatte kvinner (2021). Den noe skjeve kjønnsfordelingen har historisk bakgrunn, men skyldes også at vi i stor grad rekrutterer fra mannsdominerte grupper innenfor jernbanerelevante fagutdanninger og andre mannsdominerte utdanningsgrupper innen bygg og anlegg.  

Slik var kjønnsfordelingen per 31.12.2021:

  • Kvinner i Bane NOR: 33,9 %
  • Kvinner i konsernledelsen: 33,3 %
  • Kvinner i ledende stillinger (med budsjett og personalansvar): 32 %
  • Kvinner i styret: 50 %

Tiltak som er iverksatt i 2021, er blant annet:

  • Temaet mangfold og likestilling var inkludert i dilemmatrening for ledere og utvalgte avdelinger.
  • Tema mangfold ble utviklet som et eget kapittel 2022-versjonen av obligatorisk årlig e-læringskurs i etikk og samfunnsansvar for alle ansatte.
  • Økt kunnskap om holdninger til mangfold gjennom å be om våre medarbeideres tanker om dette i den årlige medarbeiderundersøkelsen.

Fotografer til denne reportasjen er: Anne Mette Storvik, Marianne Henriksen, Olav Nordli, Maria Jansson og Nils Maudal.

Klikk på lenkene oppe i saken, så kan du møte og bli inspirert av flere ledere i Bane NOR!