– Det er i motgang vi blir sterkere

Vibeke Tegneby er bærekraftsansvarlig i Bane NOR. Når hun deler sin ledererfaring, gir hennes forbilde oss en viktig påminnelse å ta med videre i hverdagene våre.

– Vi skal gjøre en forskjell for mennesker og miljø der vi har størst påvirkningskraft, sier Vibeke Tegneby, som svarer på fem lederspørsmål her.Hva er din viktigste egenskap som leder? 

– Å sette felles mål og få mine kollegaer/medarbeidere til å se den røde tråden i arbeidet vi bedriver hver dag – som skal føre til dette målet.   

Kan du gi et godt råd til en som er ti år "etter" deg i karrieren, og som ønsker en lederstilling? 

Hvis du virkelig ønsker å være leder tror jeg ikke det er nettopp lederrollen som bør være selve målet, men at du brenner for et fag eller mål og at du gjennom å lede andre kan oppnå det du ønsker og brenner for.   

Kan du fortelle om en feil du har gjort, og hva du lærte av den? 

Det er ikke nødvendigvis en spesifikk hendelse, men at jeg til tider har vært «for grei». Jeg har lært at det å være leder også betyr at du sitter med ansvaret og må være tydelig. Tydelig betyr ikke nødvendigvis at du ikke er «grei». De fleste ønsker tydelighet i form av klare rammer og ansvar og vi oppnår mer.  

Hva tror du er årsaken til at det generelt er færre kvinnelige toppledere? 

Årsakene varierer nok veldig, men at kvinner generelt tar, har eller ønsker et større ansvar på hjemmebane gjør nok en topplederstilling noe uforenelig med dette. Å være toppleder er krevende, og jeg er usikker på om det er mulig å gjøre noe med. I tillegg tror jeg kvinner generelt sett krever mye av seg selv, er mer selvkritiske og mulig trenger mer tillit for å nå toppen.

Derfor bør både mannlige og kvinnelige ledere åpne for muligheten til å gi større handlingsrom og tillit til de som kanskje ikke hel tør ta steget. Ser de lederegenskaper og talent er det verdt å gjøre forsøk, i møte med både menn og kvinner.

Har du hatt, eller har du, et forbilde, og kan du fortelle litt om hvorfor nettopp denne personen ble det?  

Jeg har en god venninne som mistet et barn i en ulykke for en god del år siden. Måten hun har taklet sorgen og livet etterpå er et godt eksempel på at vi alle har et valg, og at det er mulig å komme seg videre etter vanskelige perioder. Ikke minst er hun et eksempel på at det er viktig å minne om hva som er viktig her i livet.

Hun og alle de som kommer seg videre, smiler og får til livet til tross for motgang og et dårlig utgangspunkt er forbilde for meg. Det er i motgang vi blir sterkere!