Vil du skrive oppgave for Bane NOR?

Vi ønsker å samarbeide med studenter som er opptatt av jernbanens framtid og som ønsker å bidra til at vi som organisasjon får belyst tematikk som gir oss nyttig informasjon tilbake.

Bane NOR har mange teknologiske utfordringer innenfor flere fagområder. I denne oversikten finner du et sett med forslag til problemstillinger som er laget fra de ulike fagområdene i Bane NOR. Du kan selv forme en problemstilling til den studentoppgaven du ønsker å skrive.

Nivået på oppgaven vil være avhengig av hvordan du stiler selve problemstillingen og hvilken grad av fordypning du velger.

Jernbanen er et framtidsrettet arbeidsområde og det er bred enighet om at jernbanen skal være sentral for å løse framtidens transportutfordringer. Bane NOR som infrastrukturforvalter og ansvarlig byggherre, er en nøkkelfaktor for å nå dette målet.

 Alle som velger å samarbeide med Bane NOR om studentoppgaver, vil få en egen veileder.

Ta gjerne direkte kontakt med den enkelte kontaktperson i oversikten, for å få mer informasjon for å utforme problemstillinger.

For øvrige spørsmål, send e-post til studentoppgaver@banenor.no