Temaoppgaver

Her finner du en rekke spørsmål om jernbanen og veitrafikk, jernbanen og miljøet, jernbanedrift, jernbanenettet og jernbanens historie. Som du kanskje skjønner baserer spørsmålene seg i stor grad på emner fra emnene i menyen til venstre. Ved å lese de ulike artiklene vil du finne mange av svarene. Lykke til!

Jernbane og veitrafikk

 • Hvor mange vogntog må til for å transportere samme mengde gods som et godstog?
 • Hvor stor godsmengde, målt i antall vogntog, fraktes årlig på strekningen t/r Bodø – Oslo?
 • Hvor mye koster trafikkskadene i Norge hvert år?
 • Hvor mange blir drept og skadet på norske veier hvert år?
 • Nevn ulike tiltak som kan bidra til færre ulykker.
 • Tenk deg at jernbanen skulle forsvinne. Hvilke konsekvenser ville dette ha?

Jernbanen og miljøet

 • Hvorfor har jernbanen miljøfortrinn i forhold til andre transportformer?
 • Nevn fordeler og ulemper ved jernbaneutbygging.
 • Hva tror du må til for at jernbanen skal forbli en miljøvinner?

Jernbanedrift

 • Jernbanelinjen består av mer enn bare skinner. Hvilke fire hovedelementer er dette?
 • Hva er fordelene ved elektrisk togframføring?
 • Hvordan er det mulig for krengetog å holde høyere fart i kurvene?
 • Hvilket forarbeid må til før det bygges jernbanetunneler?
 • Beskriv hvordan tunneler bygges.
 • Hva er ATC?
 • Hva er CTC?

Jernbanenettet

 • Gi en oversikt over større, pågående utbygginger på viktige jernbanestrekninger.
 • Finn fakta om din jernbanestrekning (antall kilometer, dobbeltspor, bruer etc.) og din jernbanestasjon.
 • Tenk deg at det er dobbeltspor på alle jernbanestrekninger i Norge. Hvilke positive (og negative) konsekvenser ville dette fått?

Jernbanens historie

 • Hvorfor var det vanskelig å bygge jernbane i Norge tidlig på 1800-tallet?
 • Når og hvor ble den første jernbanestrekningen i Norge åpnet?
 • Hvor mange passasjerer reiste med toget det første året?
 • Hva var en rallar?
 • Hvilke jernbanestrekninger ble åpnet før jernbanen fikk en alvorlig konkurrent i den økende biltrafikken på 1920-tallet?
 • Nevn de viktigste begivenhetene under andre verdenskrig.