Fakta og statistikk

Jernbanenettet er på 4219 kilometer. Lengste bru er over Strømsøløpet, Drammen, 454 meter. Lengste tunnel er Romeriksporten på 14,58 km. Høyeste punkt er Fagernut, Bergensbanen, 1237 moh. I alt: 2557 bruer og 688 tunneler. Flere fakta og tall finner du samlet i vedleggene.

Sommertrafikk på Myrdal, Bergensbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Visste du at nesten 74 millioner passasjerer reiste med tog i Norge i 2015? Mer om dette og andre tall kan du finne i det vedlagte dokumentet "Jernbanestatistikk" som legger som vedlegg på denne siden.


Se også tabellen: Nøkkeltall for jernbanenettet.