Bli trafikkstyrer!

Bane NOR rekrutterer hvert år trafikkstyrere og togledere. Stillinger blir utlyst på denne siden i tillegg til på finn.no.

Foto: Hilde Lillejord

I 2018 skal vi ansette aspiranter til trafikkstyring i fire områder. Søk stillingene her: 

Hva lærer du som trafikkstyreraspirant?

Som trafikkstyreraspirant læres du opp til å styre togtrafikken sikkert og effektivt. Opplæringen skjer i kombinasjon mellom teori og praksis over ni måneder. Vi tilbyr varierte karrieremuligheter over hele landet.

Hvilke helsekrav gjelder?

For å bli tatt opp som aspirant må du oppfylle kravene i Togframføringsforskriften, kapittel 10 "Krav til helse".

Hva er en trafikkstyrer?

Hvert år reiser mer enn 70 millioner togpassasjerer til og fra 338 stasjoner i Norge. Som trafikkstyrer planlegger og styrer du togtrafikken – en spennende og utfordrende jobb med ansvar for mennesker og store materielle verdier. Trafikkstyrer styrer og kontrollerer togtrafikken inne på stasjonen og fram til neste stasjon. I tillegg gir trafikkstyrer informasjon til de reisende. Trafikkstyringen er basert på skiftarbeid, og mange stasjoner og trafikkstyringssentraler er bemannet døgnet rundt. Det er en ansvarsfull jobb, som krever at du er selvstendig, nøyaktig og kan arbeide under hektiske forhold.

Hvordan foregår utdanningen?

Utdanningen som trafikkstyrer tar ca. 9 måneder. Etter endt opplæring kan du søke jobb som trafikkstyrer over hele landet. Utdanningen består av like mengder teori og praksis. Den teoretiske undervisningen foregår på Norsk jernbaneskole i Oslo, mens praksisen foregår på en eller flere stasjoner i landet. Bane NOR betaler lønn under utdanningen.

Hvilke muligheter gir utdanningen?

Bestått eksamen og erfaring som trafikkstyrer gir grunnlag for å søke opplæring som togleder. Togleder overvåker og styrer togtrafikken i et større geografisk område i en døgnbemannet trafikkstyringssentral. 

Møt en trafikkstyrer

Dorthe Ninett Gledje Strømstad er trafikkstyrer i Kongsvinger

Som trafikkstyrer i Bane NOR jobber Dorthe Ninett Gledje Strømstad med å styre togtrafikken sikkert og effektivt. Et feilplassert tog kan føre til mange problemer, derfor må togtrafikken planlegges nøye, noe hun trives svært godt med å gjøre.

Hvorfor jobber du i Bane NOR?

– Bane NOR er en stor bedrift der man har mange muligheter. Spør man om noe får man alltid svar, og jeg synes det er spennende å høre på erfaringer fra de som har noen år i jernbanen. Man lærer alltid noe nytt. Jeg stortrives i jobben, og det er ordnede forhold overalt, man blir tatt godt vare på i Bane NOR. Jeg håper og tror jeg får mange flere år som trafikkstyrer i Kongsvinger.

Hvordan er din arbeidshverdag?

– Ingen vakt er lik, og mye kan skje på kort tid. På en typisk arbeidsdag styrer jeg togtrafikken på Kongsvinger stasjon. Her har vi mange tømmertog som skal penses over på andre spor. Dette kan være utfordrende siden togtrafikken ellers også går. Det er ikke bare å flytte et tog på 580 meter, hvis man først har plassert det feil.

- Jeg jobber også på stasjoner der flere arbeidsoppgaver må gjøres manuelt. Da styrer man togtrafikken slik de gjorde før i tiden, med togmeldinger og håndstilte veksler. Jeg synes dette er veldig artig.