Kunde og marked

Kunde og marked er Bane NORs kundefront mot gods- og persontogselskaper og de togreisende.

To reisende står med ryggen til og ser på hovedtavla for togavganger på en togstasjon.

Et viktig fokus for oss er å styrke tjenestene på stasjonene. N. Tourrenc, Bane NOR

Hva jobber vi med?

Kunde og marked er Bane NORs kontaktpunkt og skal sørge for god dialog mot kundene; gods- og persontogselskaper, speditører, samlastere og vareeiere. Vi har også ansvaret for inntektene fra jernbaneinfrastrukturen, ruteplanleggingen og kapasitetsfordeling av jernbanen, samt sørge for god informasjon til passasjerene mens de er på våre stasjoner.

Hvilken kompetanse trenger vi?

Vi er et tungt fagmiljø på i overkant av 70 medarbeidere. Har du utdannelse eller erfaring innen logistikk, transport, økonomi og markedsføring, eller tilsvarende så kan du være relevant for oss. Vi har også spennende muligheter for deg som har fullført videregående skole og som ønsker en karriere innen service- og kundebehandling.