Vil du jobbe med digital sikkerhet?

Som medarbeider i Digital sikkerhet er du med på et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste tiåret. Du vil arbeide med nasjonal kritisk digital infrastruktur som skal være effektiv, stabil og sikker.

Publisert: 19. april 2024 klokken 10:06

Enheten Digital Sikkerhet har fagansvar i Bane NOR med god forankring i ledelsen. Vi arbeider kontinuerlig med å styrke den totale sikkerhetsstyringen i virksomheten og jobber aktivt i alle dimensjoner rundt informasjons- og cybersikkerhet.

Dette omfatter blant annet trusselforståelse, sikkerhetskrav, sikkerhetskultur og kompetanse, risikostyring, systemsikkerhet, sikkerhetsarkitektur, sårbarhetshåndtering, deteksjon og håndtering av digitale sikkerhetshendelser, penetrasjonstesting, internkontroll og sikkerhetsvurderinger. Vi er støttespillere og rådgivere til forretning, systemeier, prosjekter og ledelsen der vi bidrar med å finne gode løsninger som balanserer behov og akseptabel risiko.  

Vi styrker teamet til digital sikkerhet og søker både deg som står på starten av din karriere, deg som har lengre og bredere erfaring og du som er fagspesialist. Vi ser etter deg som kan fylle en av disse rollene:  

Fagansvarlig digital sikkerhetsstyring 

Du vil jobbe md å utvikle, forvalte og operasjonalisere digital sikkerhetsstyring, herunder forvalte og utvikle styrende dokumenter, følge opp implementering av sikkerhetskrav i forretningsprosesser, forvalte modenhetsmodell og forestå gjennomføring av måling. 

Vi er støttespillere og rådgivere for bedriften, systemeier, prosjekter og ledelsen der vi bidrar med å finne gode løsninger som balanserer behov og akseptabel risiko. 

Ansvarsområder: 

 • Drive kontinuerlig forbedring av styringssystemet.
 • Utvikle og forvalte styrende dokumenter og støtteverktøy .
 • Utvikle og forvalte modenhetsmodell.
 • Sikre gjennomføring av kontinuerlige styringsaktiviteter.

Vi trenger flere med på laget! Les mer om stillingene og søk her.(åpnes i ny fane)

Fagansvarlig fysisk sikkerhet 

Du vil jobbe med å utvikle, forvalte og operasjonalisere fysisk sikkerhet, herunder gjennomføre analyser og vurdering, bistå i identifisering av risikoreduserende tiltak og følge opp gjennomføring.  

I denne stillingen vil du også sikre at organisasjonen har tilstrekkelig god forståelse for fysisk sikkerhet og betydningen av fysiske sikkerhetstiltak, slik at ledere, ansatte og tredjepart ivaretar ønsket sikkerhetsadferd. Den enkelte skal vite hvordan de forholder seg til sikkerhetstruende hendelser og effektivt håndterer de sikkerhetsløsningene vi har på individuelt nivå.  

Ansvarsområder

 • Drive kontinuerlig forbedring innen fysisk sikkerhetsområdet 
 • Utvikle og forvalte styrende dokumenter og støtteverktøy   
 • Utvikle og forvalte fagnettverk innen området  
 • Sikre gjennomføring av kontinuerlige fysisk sikkerhetsaktiviteter
 • Bistå med rådgiving, støtte og hjelp til gjennomføring av fysisk sikkerhetsarbeid 

Les mer om stillingene og søk her.(åpnes i ny fane)

Fagspesialist digital risikostyring og internkontroll 

Du vil jobbe med å utvikle, forvalte og operasjonalisere digital risikostyring, herunder gjennomføre risikoidentifisering og vurdering, bistå i identifisering av risikoreduserende tiltak og følge opp gjennomføring. Du vil også jobbe med etablering, oppfølging og rapportering på internkontroller innen digital sikkerhet  

Denne rollen er sentral for å opprettholde ett oppdatert digitalt risikobilde og et etablert
system for internkontroller. Rollen skal også bidra til en tilstrekkelig god forståelse av det digitale risikobildet og hvordan dette kan påvirke oss, slik at dette kan bidra til gode beslutninger og prioriteringer.

Ansvarsområder:

 • Være pådriver innen området og være fagekspert i digital sikkerhet, som omfatter å utvikle, forvalte og utøve prosesser og oppgaver.  
 • Utvikle og forvalte prosess for digitale risikostyring. 
 • Utvikle og forvalte prosess for internkontroller innen digital sikkerhet. 
 • Planlegge og gjennomføre regelmessig kommunikasjon av risikobilde til ledelsen, ansatte og 3. part.  

Ønsker du å bli vår kollega? Les mer om stillingene og søk her.(åpnes i ny fane)

Sikkerhetsanalytiker 

Som Sikkerhetsanalytiker og Incident Reponder hos oss er du med på et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste tiåret. Du vil arbeide med nasjonal kritisk digital infrastruktur som skal være effektiv, stabil og sikker. Du vil også jobbe med prosesser for håndtering av digitale sikkerhetshendelser og utvikle, forvalte og operasjonalisere sikkerhetsovervåkning, herunder oppdage og analysere unormal og uønsket aktivitet.  

Ansvarsområder

 • Drive kontinuerlig forbedring innen sikkerhetsovervåkning.
 • Besørge tilstrekkelige kapabiliteter til å oppdage og håndtere unormal og uønsket aktivitet.
 • Utføre dypdykk i logger og andre data for å avdekke skjulte sårbarheter og angrepsmønstre. 
 • Sikre støtte og rådgiving til organisasjonen innen sikkerhetsområdet.
 • Utvikle og forvalte nettverk i hele organisasjon, hos tredjeparter og innenfor utvalgte roller relatert til sikkerhetsovervåkning.
 • Gjennomføring av Purple Team-øvelser, inkludert scenario-baserte angreps- og forsvarstester. 
 • Samarbeide tett med ulike deler av organisasjonen og med eksterne partnere for å sikre koordinert og effektiv respons når sikkerhetshendelser oppstår.

Les mer om stillingene og søk her.(åpnes i ny fane)

 


Publisert: 19. april 2024 klokken 10:06