Tjenesterutebøker R22

Det er utarbeidet ett dokument pr. jernbaneforetak, se eget vedlegg, som er den fastlagte ruteplanen. Ruteplanen gjelder for ett år, rutene i vedlegget er sortert i tognummerrekkefølge. For operativ bruk tilgjengeliggjøres oppdaterte ruter fortløpende i Bane NORs elektroniske distribusjonsportal (FIDO).