Tjenestekatalog

Denne rapporten redegjør for hvordan «det etableres et forretningsmessig forhold mellom infrastrukturforvalter og togselskapene» skal gjennomføres gjennom å utvikle et reelt kunde-/leverandørforhold knyttet til Bane NORs tjenester.