Om årsakskoder

Hvorfor skal du årsaksregistrere?

Riktig registrering av årsakskoder ved forsinkelser i togtrafikken er nødvendig for å få et riktig bilde av hva som forsinker trafikken og hvor man kan sette inn tiltak for å bedre punktligheten.

 
Forvaltning og saksbehandling

Fase Tidsrom (virkedager) Beskrivelse
1 0 Årsakskode settes foreløpig av trafikkstyrer (togleder eller TXP) i Bane NOR
2 1-3 Bane NOR gjennomgår /kvalitetssikre datagrunnlaget og korrigerer feil og setter midlertidig kode
3 4-6 Jernbaneforetakene gjennomgår datagrunnlaget og påpeker på det de mener er ukorrekt årsaks¬registrering gjennom kundeportalen Min Side
4 7-9 Bane NOR behandler påpekingen, fatter foreløpig vedtak om årsaks-kode og sender svar gjennom kundeportalen Min Side
5 10-11 Hvis tvist oppstår: Mulighet for jernbaneforetakene å melde saken til tvisteutvalget bestående av opp til to representanter fra hver av partene; jf. §6-6 (8). Meld saken til tvisteutvalg@banenor.no
6 12-21 Behandling i tvisteutvalget – maks 10 virkedager
7 > 21 - Dersom partene blir enige, stopper prosessen her 
- Dersom partene kommer fram til at det er et annet jernbaneforetak som er utløsende årsak, går prosessen tilbake til fase 2 
- Ved fortsatt uenighet kan jernbaneforetakene sende klage til Statens jernbanetilsyn, jf. jernbaneforskriften § 11-2 (1)

Ytelsesordning vedlegg 4 i AST