Kvalitetsnivå - vinterberedskap

Hovedspor og driftsbanegård

Kvalitetskrav

< 5 cm snø

 • Hovedspor
 • X-spor/avviksspor
 • Sporveksler
 • Driftsbanegårder/skiftetomter
 • Plattformer

< 15 cm snø

 • Skiftetomter
 • Hensetting

Merk: ved normale snøfall

Prioritering ved store snøfall

Pri 1

 • Spor og sporveksler i hovedspor
 • Sentrale terminaler og skifteområder

Pri 2

 • Øvrige skiftetomter m/spor og sporveksler

Pri 3

 • Veier, veibom - anlegg, tekniske bygg og bortkjøring av snø etc.


Mobilisering

 • Vinterberedskap nivå 0 – Normal beredskap
 • Vinterberedskap nivå 1 - mobiliseringsplaner iverksettes
 • Vinterberedskap nivå 2 – forsterkninger fra øvrige deler av landet
 • Rolle nasjonal vinterkoordinator etablert fra 1 november
 • Riktig beredskap gir ikke bedre vær – men får oss raskere tilbake til normaldrift
Stasjoner

Stasjoner Oslo, hoved- og gardermobanen - Vintervedlikehold for plattformer, trafikkforplasser, parkeringsplasser og tilkomstveier på Spikkestadbanen og Drammenbanen fra Asker til Nationaltheatret og Oslo S, samt parkeringsplasser på hoved- og gardermobanen.

Krav til utførelsen

Maksimal snødybde ved brøytestart 5 cm på plattform, trafikkforplasser, tilkomstveier og parkeringsplasser
Oppstart og brøytetidspunkt Plattformene skal være ryddet og klare før første tog. Eventuell etterrydding kan foregå på dagtid
Strømiddel Strøgrus med korning 4-8 mm uten salt
Tine midler Ved bruk av tinemidler (ikke salt), skal alle tine- midler tilfredsstille gjeldende miljøkrav. Produkt-blad skal fremlegges

Generelt
Leverandøren skal til enhver tid ha full kontroll på utviklingen av været og Meteogram skal benyttes aktivt i forhold til å iverksette nødvendig snørydding og strøing til riktig tid. Det stilles krav til leverandøren om å være i forkant med vintervedlikeholdet, (proaktiv holdning) i henhold til kravtabellen som vist over, gjennom daglig planlegging og oppfølging av personell i oppdraget.

Rydding med maskiner og manuell rydding av snø
Det skal benyttes egnede maskiner for snørydding med tanke på bredder, høyder og laster på plattformer, samt utstyr og inventar på plattformer for øvrig. Uavhengig om det er maskinell eller manuell snørydding skal hele plattformer, trafikkforplasser, parkerings-plasser og tilkomstveier brøytes og strøs.

Manuell rydding av snø
Manuell rydding av trapper og ramper med mer skal utføres slik at det er god frem-kommelighet også for rullestolbrukere og barnevogner. Ising og svuller i trapper og ramper skal ikke forekomme, og leverandøren forplikter seg til å hugge is og følge opp trapper og ramper for å unngå fallskader og ulykker. 

Det skal på plattformer og trafikkforplasser ryddes manuelt rundt og ved: - sittebenker, - avfallsbeholdere, - billettmaskiner, - validatorer, - ruteplakatstativer, - HC ramper, - wendingmaskiner, - bagasjetrallestativer, - monitorer.

Strøing og tining av is
Plattformer, trafikkforplasser, tilkomstveier og parkeringsplasser skal være strødd, slik at man unngår uønskede hendelser med personskade.
Strøing skal skje umiddelbart etter brøyting. Det skal strøs ved regn, mildvær og ved temperaturskifter som kan medføre at strømidler fryser ned i isen. Strøkasser skal etterfylles ved behov av leverandøren. Det skal ikke strøs slik at det kommer grus ut i sporet og forurenser sporets ballast.

Spesielle hensyn
Treplattformer skal ryddes manuelt eller med håndfres dersom disse ikke tåler de laster som følger av de maskintyper som benyttes på strekningen. Det skal tas særskilt hensyn til utstyr og inventar på plattformer og infrastrukturen for øvrig slik at disse ikke skades.

Verksteder og tilhørende hensetting

Vinterberedskapen henvises det til lokale avtaler med leietakere og Network Statement.

Terminaler

Generelle krav

 • Kvalitetskrav 5 – 10 cm snø på godsterminalområde
 • Det skal ikke være glatt etter brøyting
 • Sandstrøing skal utføres straks det har blitt glatt, knust strøsand kornstørrelse 4 – 8 mm skal benyttes
 • Bortkjøring av snø etter behov og ihht lokale avtaler
 • Oppsamling av strøsand utføres etter vinteren inklusive transport og deponering av denne.
 • Alle som skal utføre vintervedlikehold inne på våre godsterminaler skal ha gjennomført nødvendige sikkerhetskurs

Lokale avtaler

 • Flere av de mindre terminalene utfører brøyting i egen regi der de stiller med mannskap og nødvendig utstyr

Merk: ved normale snømengder

Snørydding Alnabru godsterminal

 • Maximum snødybde før rydding er 5cm
 • Salte hele terminalen unntatt i kjøreveier og planoverganger – se bilde.
 • Sand 3-7 mm / små korn benyttes som strøsand i kjøreveier og planoverganger
 • MG Kombi (magnesiumklorid) kan benyttes til binding av støv når det er kaldere enn 10 minusgrader
 • Bane NOR børster planovergangene 2 ganger pr uke - onsdag og søndag
 • Det ryddes i spor inne på terminalen (langs lastegater) natt til mandag og natt til torsdag
 • Rydding ut av spor – sporgående maskin med børster foran og ploger på sidene.
 • Bane Nor spyler/koster planovergangene med jevne mellomrom
 • Det gjennomføres «snømøter» ved behov – eksempel ved varslet stort snøfall
 • MSS grovrydder først og finpusser etterpå
 • MSS varierer på hvilke arealer det ryddes første og sist
 • Så mye som mulig av snøen flyttes kun en gang – rett til depot