Togradio GSM-R mobiltjenester

 • Togradio GSM-R mobiltjenester

  "GSM-R", eller "GSM for Rail", er en felles europeisk standard for mobilkommunikasjon på jernbanen. Den er basert på allmenne GSM funksjoner, samt funksjonalitet tilpasset jernbanen.

 • Togradio GSM-R abonnement

  Bestilling av GSM-R abonnement (SIM-kort)

 • Brukerstøtte Togradio GSM-R

  Bane NOR sitt operasjonssenter for GSM-R tilbyr døgnkontinuerlig brukerstøtte 365 dager i året til brukere av GSM-R. Supportavtaler varierer noe for interne og eksterne brukere.

 • Kontaktinformasjon

  Bane NOR sitt operasjonssenter for GSM-R er lokalisert på Marienborg i Trondheim. Ved generelle spørsmål, bestillinger eller feil på GSM-R kontaktes OPM brukerstøtte. Brukerstøtte er bemannet døgnkontinuerlig