Grafiske togruter, fastlagt rutetermin R22

Her er grafiske ruter for rutetermin R22. De grafiske rutene gir en skjematisk oversikt for den på forhånd fastsatte togtrafikken på strekningene. De grafiske rutene består av en loddrett akse som beskriver strekningens avstander, stasjoner og sidespor og en vannrett akse som beskriver tiden (timer). Det er viktig å være klar over at ekstratog, arbeidstog og tog som kjøres uten forhåndsplanlagt rute ikke er med i oversikten, se dagsgrafer for disse togene