Bli terminaloperatør

Bane NOR inviterer med dette til søknadsprosess for å bli godkjent som leverandør av terminaltjenester på jernbanegodsterminaler. Denne prosessen gjelder alle godsterminalene i Norge.

 • 1
  Avtale med togselskap

  For å få tilgangsavtale og leiekontrakt på en enkelt terminal, må du ha en avtale med et jernbaneforetak (godstogselskap). Jernbaneforetakene/godstogselskapene velger selv hvilke leverandører de vil benytte og inngå kontrakt med.

   
 • 2
  Søknad om godkjenning

  Det er Bane NOR som i første omgang godkjenner leverandører av terminaltjenester på generell basis. Du søker om godkjenning på alle godsterminaler i Norge. Den generelle godkjenningen fra Bane NOR er første trinn for å få tilgang til å utføre tjenester på våre godsterminaler.
  PS! Husk all dokumentasjon.

   
 • 3
  Godkjenning som leverandør

  Prosessen vurderer formelle forhold for den enkelte søker, samt kriterier for de tjenester det søkes godkjenning for. Søkere som godkjennes får et bevis utstedt fra Bane NOR som er gyldig i 5 år og gjelder for hele landet. Godkjenningen må brukes innen ett år etter utstedelse, hvis ikke må den fornyes. Etter 5 år må alle godkjenninger fornyes.

  PS! Enkelte tilleggskriterier kan bli tillagt over tid. Sørg for å ha oppdatert godkjenning.

   
 • 4Tilgangsavtale og leiekontrakt
  Denne avtalen inngås med Bane NOR og regulerer både leie av bygg og arealer, samt generelle forhold for den enkelte terminal. Det inngås separate avtaler for hver terminal.

Spørsmål?

Har du spørsmål til søknadsprosessen?

Send en e-post til

terminaler@banenor.no