Bli jernbaneforetak

Jernbaneforetak som ønsker å kjøre på det nasjonale jernbanenettet må ha avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) med Bane NOR. For å få dette må man ha lisens og sikkerhetssertifikat, som behandles og avgjøres av Statens jernbanetilsyn. I tillegg kreves en økonomisk garanti.

  1. Søk om lisens

Jernbaneforetak som er etablert i Norge må søke om lisens hos Jernbanetilsynet for å kjøre på jernbanen i Norge.

  1. Søk om sikkerhetssertifikat

Søknad om sikkerhetssertifikat hos Jernbanetilsynet er nødvendig for å få jernbaneforetaket sikkerhetsstyringssystem godkjent.

  1. Still økonomisk garanti (forsikring)

For å kunne inngå avtale om sportilgang med Bane NOR må virksomheten stille en økonomisk garanti tilsvarende 4500 G (folketrygdens grunnbeløp).

  1. Inngå avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST)

Jernbaneforetak må inngå en avtale om sportilgang og bruk av tjenester med Bane NOR for å få levert basispakken med tilgangstjenster. Denne avtalen må inngås før den årlige ruteplanen fastlegges.

Søk om lisens

Statens Jernbanetilsyn

Jernbanevirksomheter som ønsker å kjøre på det nasjonale jernbanenettet må ha tilgang til å trafikkere. De må ha både lisens og sikkerhetssertifikat med hjemmel i jernbaneforskriften.

Lisens gis når virksomheten kan dokumentere god vandel, økonomisk evne, faglig dyktighet samt forsikring/garanti i henhold til forskriftskrav.

Gå til Statens Jernbanetilsyn

Søk om sikkerhetssertifikat

Statens Jernbanetilsyn

Jernbanevirksomheter som ønsker å kjøre på det nasjonale jernbanenettet må ha tilgang til å trafikkere. De må ha både lisens og sikkerhetssertifikat med hjemmel i jernbaneforskriften.

Sikkerhetssertifikatet består av en del A og en del B:

  1. A) Sikkerhetssertifikatets del A er bevis på at virksomheten har dokumentert at de har et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller sikkerhetsstyringsforskriften
  2. B) Sikkerhetssertifikatets del B er bevis på at virksomheten har oppfylt spesifikke nasjonale krav som er satt med henblikk på risikohåndtering og sikker bruk av jernbanenettet.

Veiledning SJT

Still økonomisk garanti (forsikring)

Statens Jernbanetilsyn

Kravet til forsikring er minimum 4500 G (folketrygdens grunnbeløp)

Gå til Statens Jernbanetilsyn

Inngå avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST)

Bane NOR

 

Avtale om sportilgang og bruk av tjenester

Kontakt marked@banenor.no